Melden

Is er iets kapot in de straat, bijvoorbeeld de straatverlichting of stoeptegels? Is uw afvalcontainer kapot of niet geleegd, of is de ondergrondse container vol of verstopt? Meld het meteen bij de gemeente. Ook als het gaat om onderhoud aan groen of vuil op straat, of als u overlast ervaart.

U kunt ook snel en makkelijk een melding maken via de BuitenBeter-app.
Via deze app is het mogelijk om een foto toe te voegen.

Bel 14 076, ook buiten kantoortijden, bij een gevaarlijke situatie of overlast van een evenement. 

Melden

Wat kunt u melden

 • gat in de weg
 • afval op straat
 • ondergrondse container vol of kapot
 • afvalcontainer niet geleegd
 • onderhoud aan bomen en ander groen
 • kapotte riolering of overstromende afvoerputten
 • ongedierte/dierplagen en overlast van dieren
 • eikenprocessierups
 • dode dieren op straat
 • losliggende stoeptegel
 • kapotte lantaarnpaal (tip: meld paalnummer)
 • fietswrak, gevaarlijk of hinderlijk geparkeerde fiets, weesfiets (fiets die langer dan 28 dagen in een fietsrek of aan een nietje staat), fiets in groenvoorziening
 • overlast van foutparkeerders
 • overlast van een evenement
 • andere melding of tip over uw buurt

Bij het overtreden van regels, kan het zijn dat een melding niet voldoende is. Als u een direct en persoonlijk belang heeft bij de handhaving van de regels, kunt u een Handhavingsverzoek indienen.

Waarom duurt het soms langer?

In sommige gevallen kunnen meldingen niet direct afgehandeld worden:

 • weersomstandigheden zoals extreme kou, sneeuw of storm kunnen de werkzaamheden vertragen
 • omdat niet alle onderdelen voorradig zijn en besteld moeten worden
 • in sommige gevallen worden de betreffende werkzaamheden meegenomen in een vaste, al geplande, onderhoudsronde
 • bij grotere wijzigingen in de buitenruimte kan het zijn dat er eerst een onderzoek ingesteld wordt

Melden bij andere organisaties

Uw Reactie
Uw Reactie