Melden

Is er iets kapot in de straat, bijvoorbeeld de straatverlichting of stoeptegels? Meld het meteen bij de gemeente. Ook als het gaat om onderhoud aan groen of vuil op straat, of als u overlast ervaart, bijvoorbeeld tijdens een evenement.

Bel 14 076 als door het probleem een plotselinge gevaarlijke situatie ontstaat, of bij overlast tijdens evenementen.

Wat kunt u melden

 • gat in de weg
 • afval op straat
 • onderhoud aan bomen en ander groen
 • kapotte riolering of overstromende afvoerputten
 • ongedierte en overlast van dieren
 • dode dieren op straat
 • losliggende stoeptegel
 • kapotte lantaarnpaal¬†(tip: meld paalnummer)
 • fietswrak, gevaarlijk of hinderlijk geparkeerde fiets, weesfiets (fiets die langer dan 28 dagen in een fietsrek of aan een nietje staat), fiets in groenvoorziening
 • overlast na een evenement

Ook andere meldingen of tips over de buurt zijn welkom.

Waarom duurt het soms langer?

In sommige gevallen kunnen meldingen niet direct afgehandeld worden:

 • weersomstandigheden zoals extreme kou, sneeuw of storm kunnen de werkzaamheden vertragen
 • omdat niet alle onderdelen voorradig zijn en besteld moeten worden
 • in sommige gevallen worden de betreffende werkzaamheden meegenomen in een vaste - al geplande - onderhoudsronde
 • bij grotere wijzigingen in de buitenruimte kan het zijn dat er eerst een onderzoek ingesteld wordt.

Melden bij andere organisaties