Melden

Is er iets kapot in de straat, bijvoorbeeld de straatverlichting of stoeptegels? Meld het meteen bij de gemeente. Ook als het gaat om onderhoud aan groen of vuil op straat, of als u overlast ervaart, bijvoorbeeld tijdens een evenement.

Bel 14 076 als door het probleem een plotselinge gevaarlijke situatie ontstaat, of bij overlast tijdens evenementen.

Wat kunt u melden

  • gat in de weg
  • afval op straat
  • onderhoud aan bomen en ander groen
  • kapotte riolering of overstromende afvoerputten
  • ongedierte en overlast van dieren
  • dode dieren op straat
  • losliggende stoeptegel
  • kapotte lantaarnpaal¬†(tip: meld paalnummer)
  • fietswrak
  • overlast na een evenement

Ook andere meldingen of tips over de buurt zijn welkom.

Melden bij andere organisaties