Melden

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Dit kunt u melden bij de gemeente. Ook overlast kunt u doorgeven, of een vraag stellen over de buitenruimte. U kunt dit doen via de BuitenBeter App of via de website. Foto's kunt u eenvoudig meesturen.

Wat kunt u melden?

Bel 14 076, ook buiten kantoortijden, bij een gevaarlijke situatie of overlast van een evenement.

Melding maken

Weet u niet zeker of u een melding moet maken of een andere procedure moet volgen? Gebruik de keuzehulp

Straatverlichting Melden

U kunt ook snel en makkelijk een melding maken via de BuitenBeter-app

Wat gebeurt er met mijn melding?

Als u online een melding maakt krijgt u een ontvangstbevestiging. Alle meldingen worden beoordeeld op urgentie. Bij een gevaarlijke situatie wordt de melding meteen opgepakt. Is dat niet het geval dan worden de meeste meldingen binnen een paar weken afgehandeld. Soms kan dit langer duren, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of omdat werkzaamheden uitgevoerd worden in een vaste en ingeplande onderhoudsronde.

Handhavingsverzoek indienen

Een handhavingsverzoek is een formeel verzoek aan de gemeente om op te treden tegen het overtreden van regels. Als u zelf direct en persoonlijk last heeft van het overtreden van de regels én u komt er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u een handhavingsverzoek indienen.

Melden problemen met verhuurders

Discriminatie, intimidatie, te hoge huren: bij de verhuur van woonruimte vinden geregeld misstanden plaats. Als huurder kunt u dit melden bij de gemeente: Meldpunt problemen met verhuurders.

Melden bij andere organisaties

Wat kunt u melden Organisatie
Burenruzie die niet op te lossen is door een gesprek met elkaarBuurtbemiddeling Breda
Discriminatie en ongelijke behandelingRadar
Geweld, mishandeling, overtredingen, diefstal, zaken die de veiligheid in gevaar brengenPolitie
Anoniem melden kan ook
Huiselijk geweld of kindermishandelingVeilig Thuis West-Brabant(
Overlast van horeca, Breepark of bedrijven, bijvoorbeeld door geluid, stank of vervuilingOmgevingsdienst West-Brabant (OMWB)
Problemen op of naast snelwegen en op- of afrittenRijkswaterstaat
Problemen op of naast provinciale wegenProvincie Noord-Brabant
Problemen met water, vervuild oppervlaktewater, afval of dode dieren in het water, onderhoud van watergangen en zuiveringsinstallatiesWaterschap Brabantse Delta
Psychische problemen of verward gedrag van een buurtgenoot of familielidMeldpunt crisiszorg West-Brabant

Verhalen en achtergronden