Handhavingsverzoek indienen

Kent u een situatie waarbij regels worden overtreden en komt u er met de overtreder niet uit? Op 2 manieren kunt u de gemeente dan laten weten dat de regels worden overtreden. Via een melding of een handhavingsverzoek.

Is er iets kapot of ervaart u overlast? Maak dan een melding.

Gaat het om een situatie waarbij regels worden overtreden en komt u er met de overtreder niet uit? Dan kan het zijn dat een melding niet voldoende is. Als u direct belang heeft bij de handhaving van de regels, kunt u een handhavingsverzoek indienen. Hiermee vraagt u de gemeente formeel om een besluit tot handhaving van de regels.

Handhavingsverzoek indienen

Een handhavingsverzoek indienen is een formele procedure. Hebt u een opmerking of vraag over een situatie? Maak dan een melding.

Wat u moet weten

 • een handhavingsverzoek kan niet anoniem worden ingediend
 • het gaat om een situatie waarbij regels worden overtreden binnen gemeentegrenzen¬†
 • u omschrijft deze situatie duidelijk
 • u heeft een direct en persoonlijk belang bij handhaving van de regels
 • u geeft aan welk besluit u van de gemeente vraagt

Wat gebeurt er met uw handhavingsverzoek

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Als alle gegevens volledig zijn doet de gemeente onderzoek naar de situatie en neemt binnen 8 weken een besluit. U ontvangt het besluit per post.

Schriftelijk indienen

U kunt ook schriftelijk een handhavingsverzoek indienen. Hierin staat:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer en e-mailadres
 • een duidelijke omschrijving van de situatie waarbij regels worden overtreden
 • welk besluit u van de gemeente vraagt
 • de datum van schrijven
 • uw handtekening
   

Niet eens met een genomen besluit

Bent u het niet eens met een genomen besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 

Uw Reactie
Uw Reactie