Handhavingsverzoek indienen

Kent u een situatie waarbij regels worden overtreden en komt u er met de overtreder niet uit? Op 2 manieren kunt u de gemeente dan laten weten dat de regels worden overtreden. Via een melding of een handhavingsverzoek.

Is er iets kapot of ervaart u overlast (bijvoorbeeld parkeeroverlast)? Maak dan een melding.

Gaat het om een situatie waarbij regels worden overtreden en komt u er met de overtreder niet uit? Bijvoorbeeld als u weet dat er niet volgens de regels gebouwd wordt, of dat er niet volgens de regels een boom gekapt wordt. Dan kan het zijn dat een melding niet voldoende is. Als u direct belang heeft bij de handhaving van de regels, kunt u een handhavingsverzoek indienen. Hiermee vraagt u de gemeente formeel om een besluit tot handhaving van de regels.

Handhavingsverzoek indienen

Een handhavingsverzoek indienen is een formele procedure. Heeft u een opmerking of vraag over een situatie? Maak dan een melding.

Wat u moet weten

 • een handhavingsverzoek kan niet anoniem worden ingediend
 • u omschrijft deze situatie duidelijk
 • u heeft een direct en persoonlijk belang bij handhaving van de regels
 • u geeft aan welk besluit u van de gemeente vraagt

Wat gebeurt er met uw handhavingsverzoek

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Als alle gegevens volledig zijn doet de gemeente onderzoek naar de situatie en neemt binnen 8 weken een besluit. U ontvangt het besluit per post.

Schriftelijk indienen

U kunt ook schriftelijk een handhavingsverzoek indienen. Hierin staat:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer en e-mailadres
 • een duidelijke omschrijving van de situatie waarbij regels worden overtreden
 • welk besluit u van de gemeente vraagt
 • de datum van schrijven
 • uw handtekening
   

Niet eens met een genomen besluit

Bent u het niet eens met een genomen besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 

Uw Reactie
Uw Reactie