Toegankelijkheid

De Gemeente Breda wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website (breda.nl) zodat deze voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA).

Webrichtlijnen

Het doel van de Webrichtlijnen is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren.
Dat betekent vooral:

  • De webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat
  • Beeldmateriaal voldoet aan de Webrichtlijnen, zodat mensen met een visuele of taalbeperking ze ook kunnen bekijken.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, ook met aangepaste apparatuur.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

De Gemeente Breda heeft haar website per april 2017 vernieuwd. De website is gebaseerd op de toptakengedachte: een bezoeker moet snel een eenvoudig zaken kunnen regelen, zowel via een pc, tablet of smartphone. De techniek die wordt gebruikt (Drupal 7) voldoet aan de technische toegankelijkheidseisen. Daarnaast zijn alle webpagina’s op een eenvoudig taalniveau (B1) geschreven.

De website Breda.nl is in de bouwfase met een steekproef getoetst op de internationale web toegankelijkheids richtlijnen (WCAG 2.0), om een nulmeting te hebben op het moment dat de vernieuwde site live ging.  Het grootste deel van de toegankelijkheidsproblemen is gevonden op websites waar breda.nl naar toe linkt.
Verklaring van Accessibility.

Er wordt een tweede toets gedaan in juni. Acties voor de komende tijd:

  • We lossen de toegankelijkheidsproblemen op die in de eerste toets zijn gevonden op de pagina’s van Breda.nl.
  • We zoeken naar alternatieve, toegankelijke vormen van de informatie aangeboden op de websites waar breda.nl naar toe linkt (onder andere bomenkaart, wegwerkzaamheden).
  • Een groot deel van de PDF’s die in de kennisbank staat waar breda.nl naar toe linkt vanuit het onderwerp beleid, is niet toegankelijk. We bekijken de mogelijkheden om in 2017 nieuwe PDF’s te laten voldoen aan de webrichtlijnen.

PDF-bestanden

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF-bestanden. Op breda.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. PDF bestanden worden wel aangeboden in de kennisbank die toegang geeft aan onder meer beleidsstukken. De Gemeente Breda kan op dit moment niet garanderen dat al deze PDF’s aan de Webrichtlijnen voldoen. In 2017 wordt een traject gestart om nieuwe pdf’s toegankelijk aan te bieden.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via contact. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over de webrichtlijnen.