Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 05-04-2018.

Gemeente Breda wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Gemeente Breda voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Breda blijft werken aan toegankelijkheid

Op Breda.nl linken we naar andere websites, zoals de bomenkaart, wegwerkzaamheden en de kennisbank. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de webrichtlijnen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op Breda.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Pdf's van beleidsstukken worden aangeboden in de kennisbank. De Gemeente Breda kan op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Problemen

Komt u toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via contact. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen.

Webrichtlijnen

Het doel van de webrichtlijnen is: iedereen toegang verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit. Meer informatie staat op de website Digitoegankelijk.

Wat vindt u van onze website?