Toegankelijkheid

Gemeente Breda wil dat iedereen op een makkelijke manier onze online informatie en dienstverlening kan gebruiken. Om aan deze digitale toegankelijkheid te voldoen, volgen we de landelijke regels voor toegankelijke websites. Meer informatie staat op de website DigiToegankelijk.

Breda.nl is onlangs vernieuwd. De nieuwe site is technisch volledig toegankelijk. Ook alle informatie die de gemeente op de site aanbiedt is toegankelijk. In de loop van 2023 wordt deze site opnieuw getest. Tegen die tijd vindt u hier de nieuwe verklaring zoals die dan is opgenomen in het Toegankelijkheidsregister. Op deze pagina vindt u nu nog de verklaring voor de vorige versie van deze site. 

Toegankelijkheidsverklaring

Laatste update:  21 maart 2022

Toegankelijkheidseisen

Gemeente Breda voldoet volledig aan alle toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. 

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaring voor Breda.nl is opgenomen in het Register Toegankelijkheidsverklaring. Bekijk de verklaring.  

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

De volgende maatregelen zijn genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: De website wordt regelmatig getoetst door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: De redactie voert tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: De redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: De redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Breda blijft werken aan toegankelijkheid

Op Breda.nl linken we naar andere websites, zoals de bomenkaart en de kaart met wegwerkzaamheden. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de webrichtlijnen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden. 

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op Breda.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Pdf's van beleidsstukken kunnen opgevraagd worden. Van de beleidsstukken die nog wel op Breda.nl worden aangeboden, kunnen we niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. 

Problemen?

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door via contact. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen.