Homepage

Breda nieuws

  • Kadernota 2025: scherpe keuzes om financieel verantwoord te kunnen blijven groeien

    De stad moet onderhouden worden, we worden allemaal ouder en Breda groeit. Bovendien bezuinigt het Rijk 3 miljard op het gemeentefonds. Dat maakt dat het college niet ontkomt aan scherpe keuzes om als stad financieel verantwoord te kunnen blijven groeien en op langere termijn herkenbaar, relevant en aantrekkelijk te blijven. Het college presenteert in de Kadernota globale plannen voor 2025 en stuurt deze naar de gemeenteraad. Als de raad de Kadernota 2025 vaststelt, werkt de gemeente de plannen concreter uit naar een evenwichtige, sluitende begroting.

  • Vierjarige subsidies uit nieuwe cultuurbeleid Breda toegekend

    Het nieuwe cultuurbeleid ‘Stad van Creatief Talent 2025-2040' krijgt steeds meer vorm. Naast de vijftien basisinstellingen hebben nu ook acht andere culturele organisaties te horen gekregen dat ze de komende vier jaar kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente Breda.

Ook interessant