Afval

Waar hoort welk soort afval?

Afval bestaat maar voor een klein deel uit echt afval. Het meeste afval is te verwerken naar nieuwe grondstoffen. 

Door goed te scheiden blijft er weinig restafval over, en dat is beter voor het milieu. Een krant hoort bij het papierafval en het gemaaide gras bij gft+e. Maar waar hoort een wijnglas of zonnebank? 

In de Afvalwijzer Breda staat welke soort afval waar hoort, dat u 'oude' spullen kunt laten repareren of naar een kringloopwinkel brengen.

Banner Afvalwijzer Breda met meerdere iconen van afvalstromen

Afval actueel

  • Breda voert de ja-ja sticker in

    Als het aan de gemeente Breda ligt, dan krijgen Bredanaars vanaf 1 januari 2025 alleen nog maar reclamedrukwerk in de brievenbus als ze hebben aangegeven dit graag te willen.

Breda doet mee!

Omdat grondstoffen steeds schaarser worden en we er in de toekomst ook genoeg van willen hebben, moeten we zoveel mogelijk afval scheiden. Er blijft dan minder restafval over. Er zijn veel mogelijkheden om afval te scheiden, voorkomen en/of hergebruiken. Ook zwerfvuil pakken we samen aan. Dat kunnen we allemaal in Breda. Breda doet mee! Meer informatie op breda.nl/duurzaam.

Breda doet mee

Minder afval: vraag een nee/nee of ja/nee sticker aan.

Wilt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen ontvangen? Vraag dan een nee/ja sticker of een nee/nee sticker aan en plak deze op uw brievenbus. Binnen 5 werkdagen ontvangt u deze per post.

Aanvragen