Afval

Afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit echt afval. Van het meeste afval kunnen weer nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Papier, glas, textiel en plastic. Ook afval van groente, fruit en tuin (gft) is waardevol.

Door afval goed te scheiden, blijft er uiteindelijk heel weinig restafval over en dat is beter voor het milieu. Ook kunt u met uw 'oude' spullen (bijvoorbeeld kleding en meubilair) andere mensen blij maken. U kunt ze inleveren bij een kringloopwinkel.

Afval actueel

Breda doet mee!

Omdat grondstoffen steeds schaarser worden en we er in de toekomst ook genoeg van willen hebben, moeten we zoveel mogelijk afval scheiden. Er blijft dan minder restafval over. Er zijn veel mogelijkheden om afval te scheiden, voorkomen en/of hergebruiken. Ook zwerfvuil pakken we samen aan. Dat kunnen we allemaal in Breda. Breda doet mee! Meer informatie op breda.nl/duurzaam.

Breda doet mee

Waar hoort welk soort afval?

Soms spreekt het voor zich: een krant hoort bij het papierafval en het gemaaide gras bij gft. Maar waar hoort een theeglas of een lek opblaaszwembad bij? Op de pagina Afval scheiden staat welke soort afval waar hoort.  

Afval scheiden

Minder afval: vraag een nee/nee of ja/nee sticker aan.

Wilt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen ontvangen? Vraag dan een nee/ja sticker of een nee/nee sticker aan en plak deze op uw brievenbus. Binnen 5 werkdagen ontvangt u deze per post.

Aanvragen