Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Afvalinzameling in en rond de binnenstad

Het aanbieden en inzamelen van afval is in en rond de binnenstad anders geregeld dan elders in de stad.

Afvalinzameling in de binnenstad

 • In de binnenstad kunt u met de afvalpas uw afval aanbieden bij de vuilniswagen of een ondergrondse restcontainer.
 • De wagen rijdt een route op vaste tijden.
 • Er zijn 3 standplaatsen waar de vuilniswagen op vaste tijden staat.
 • Het afval gescheiden aanbieden: 
  restafval,
  papier,
  plastic verpakkingsafval/blik/lege drankpakken in de gratis verkrijgbare speciale zakken.
 • Bij de fietsenstalling in de Nieuwstraat en de Oude Vest kunt u met uw afvalpas ook terecht met uw restafval, oud papier of karton, plastic verpakkingsafval, blik en lege drankpakken.

Afvalinzameling rond de binnenstad