Afvalinzameling in en rond de binnenstad

Het aanbieden en inzamelen van afval is in en rond de binnenstad anders geregeld dan elders in de stad.

Afvalinzameling in de binnenstad

 • In de binnenstad kunt u met de afvalpas uw afval aanbieden bij de vuilniswagen of een ondergrondse restcontainer.
 • De wagen rijdt een route op vaste tijden
 • Er zijn standplaatsen waar de vuilniswagen op vaste tijden staat.
 • Het afval gescheiden aanbieden: 
  restafval,
  papier,
  plastic verpakkingsafval/blik/lege drankpakken in de gratis verkrijgbare speciale zakken.
 • Bij de fietsenstalling in de Nieuwstraat en de Oude Vest kunt u met uw afvalpas ook terecht met uw restafval, oud papier of karton, plastic verpakkingsafval, blik en lege drankpakken.

Afvalinzameling rond de binnenstad

Uw Reactie
Uw Reactie