Bedrijfsafval

Voor de inzameling van klein bedrijfsafval kunt u een contract met de gemeente afsluiten. Dat geldt voor kantoren, winkels, kleine bedrijven en non-profit instellingen.

Bedrijfsafval wegbrengen naar milieustation

Bedrijven brengen tegen betaling afval naar het milieustation.
De hoeveelheid afval bepaalt de hoogte van de kosten. U betaalt met pin bij de ingang van het milieustation.

Artikelen waarvoor bij aanschaf een verwijderingsbijdrage is betaald kunt u gratis inleveren.

Vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kilo, tractoren en landbouwvoertuigen krijgen geen toegang tot het milieustation.

Uw Reactie
Uw Reactie