Privacyverklaringen

De Gemeente Breda verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. In de privacyverklaring van de Gemeente Breda leest u hoe de Gemeente Breda de privacy in acht neemt.
Voor een aantal taken, diensten en leveringen zijn aanvullingen op de privacyklaring van de Gemeente Breda van toepassing.

Uw Reactie
Uw Reactie