Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Privacyverklaringen

De Gemeente Breda verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. In de privacyverklaring van de Gemeente Breda leest u hoe de Gemeente Breda de privacy in acht neemt.
Voor een aantal taken, diensten en leveringen zijn aanvullingen op de privacyklaring van de Gemeente Breda van toepassing.