Privacyverklaring sollicitatieprocedure

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.

Tijdens de sollicitatieprocedure beoordelen en verwerken we aanmeldingen van mensen die bij de Gemeente Breda willen werken. Recruiters en selectiecommissies bekijken de ingestuurde gegevens, zoals een CV of motivatiebrief. We beoordelen dan of er geschikte kandidaten tussen zitten voor onze vacatures. Deze kandidaten nodigen we uit voor één of meerdere gesprekken. We kiezen dan de meest geschikte kandidaat om uit te nodigen voor een arbeidsvoorwaarden gesprek. Na een succesvol gesprek kan de kandidaat in dienst komen.

Wat is het doel?

De gemeente Breda heeft de volgende doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure:

  • Selecteren van geschikte kandidaten voor onze vacatures.
  • Bewaren er benaderen van geschikte kandidaten voor toekomstige vacatures.
  • Verwerken van nieuwe medewerkers in ons personeelssysteem.

Welke persoonsgegevens van wie gebruikt de gemeente hiervoor?

De volgende persoonsgegevens van sollicitanten kunnen verwerkt worden:

  • naam, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht
  • gevolgde opleiding & scholing
  • werkervaring
  • of er eerder voor de gemeente Breda gewerkt is
  • motivatie.  

Als tijdens het verloop van sollicitatieprocedure iets wijzigt, zal de gemeente Breda sollicitanten hierover informeren.

Wat is de grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is 'Overeenkomst of precontractuele maatregelen'. Wanneer iemand solliciteert, worden er in de precontractuele fase gegevens verzameld. Deze gegevens worden verzameld met het oog op het aangaan van een (arbeids-)overeenkomst. Is eenmaal een overeenkomst aangegaan, dan is de overeenkomst zelf de grondslag voor het verzamelen en eventueel verwerken van persoonsgegevens, mits dit vooraf voldoende specifiek is vastgesteld.

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Allereerst komen de gegevens terecht in ons gesloten werving- en selectie systeem. Dit nemen we af bij het bedrijf Ubeeo. Na succesvolle afronding van een sollicitatieprocedure worden gegevens doorgestuurd naar het personeelssysteem. Dit nemen we af bij AFAS.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Na afronding van een sollicitatieprocedure worden gegevens na 4 weken vernietigd, tenzij de kandidaat bij zijn sollicitatie aangegeven heeft voor de termijn van een jaar bewaard te willen worden. Een kandidaat kan er na een jaar zelf voor kiezen om langer in het systeem te blijven, door deze periode te verlengen
 

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de Gemeente Breda.