Privacyverklaring Parkeercontrole met scanauto’s

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van Parkeercontrole met scanauto’s

Scanauto’s hebben camera’s waarmee de kentekens van geparkeerde auto’s en hun omgeving worden vastgelegd. De gemeente Breda gebruikt deze scanauto’s om geparkeerde motorvoertuigen te controleren op het hebben van parkeerrecht. U heeft parkeerrecht als u in de zone waar uw auto geparkeerd staat:

 • een parkeervergunning heeft
 • een parkeerontheffing heeft
 • parkeergeld betaalt
 • in/op een daartoe bestemde parkeervoorziening parkeert

Wat is het doel?

De inzet van de scanauto heeft 2 doelen:

Handhaving betaald parkeren & parkeren met parkeervergunning of -ontheffing

De scanauto maakt foto’s van het kenteken van het motorvoertuig en controleert het parkeerrecht in het Nationaal Parkeer Register (NPR) en de lijst van voertuigen met ontheffing (hierna: whitelist) van ARS T&TT. In deze registers staan de betalingen van parkeergeld geregistreerd en welke kentekens beschikken over een parkeervergunning of -ontheffing.

Wanneer uit het NPR blijkt dat er geen geldig parkeerrecht aanwezig is wordt de foto doorgestuurd naar de gemeente Breda. Een toezichthouder controleert deze foto dan. Wanneer er sprake is van een overtreding ontvangt u van Invoned binnen twee weken een naheffingsaanslag voor het parkeren zonder parkeerrecht

Handhaving foutparkeren

De scanauto maakt foto’s van het kenteken van het motorvoertuig die zich op de stoep bevindt en controleert in de whitelist van ARS T&TT of deze een ontheffing voor het verbod op stoepparkeren heeft.

Wanneer uit de whitelist blijkt dat er geen ontheffing aanwezig is wordt de foto doorgestuurd naar de gemeente Breda. Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar controleert vervolgens deze foto. Wanneer er sprake is van een overtreding ontvangt u binnen drie weken een verkeersboete die verstuurd wordt vanuit het CJIB.

Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente hiervoor?

De volgende persoonsgegevens van kentekenhouders kunnen verwerkt worden:

 • kenteken(plaat)
 • locatie, datum en tijdstip van parkeren
 • gegevens over parkeerrecht (parkeervergunning of betaling)
 • uiterlijke kenmerken van passanten/bestuurders en de omgeving die in beeld kunnen komen op foto’s die door de camera’s op de scanauto’s worden genomen
 • woonadres bij innen van niet betaalde parkeerbelasting
 • nummer parkeerboete (naheffingsaanslag)
 • dossiernummer

Wat is de grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is dat het een publieke taak van de gemeente betreft, namelijk het uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid. De Gemeente Breda heeft als taak het heffen van belastingen voor het parkeren van voertuigen en het beboeten van foutief geparkeerde voertuigen.

Deze gemeentelijke taak is geregeld in de volgende wet- en regelgeving:

 • artikel 6 lid 1 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • artikel 8 Wet politiegegevens (dagelijkse politietaak)
 • artikel 225 van de Gemeentewet
 • Parkeerverordening Breda 2022
 • Artikel 2 lid 1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

De gemeente deelt gegevens met de volgende partijen:

 • ARS T&TT is de leverancier van de applicatie waarin de foto’s die door de camera’s van de scanauto’s genomen kunnen worden bekeken en beoordeeld door boa’s van de Gemeente Breda
 • Invorderingsbedrijf Invoned (GGN) int de naheffing parkeerbelasting wanneer uit de controle van de foto’s (door een boa van de Gemeente Breda) blijkt dat u geen parkeerrecht heeft (betaling of vergunning)
 • Parkeerbedrijf P1 behandelt bezwaren wanneer u het niet eens bent met een naheffingsaanslag parkeerbelasting die door Invoned naar u is verstuurd
 • Het Centraal Justitieel Incassobureau is een uitvoeringsinstantie van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB int de verkeersboetes op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving. Zij behandelt ook de bezwaren wanneer u het niet eens bent met de verkeersboete.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 • De gegevens worden minimaal 5 minuten en maximaal 48 uur bewaard op de harddisk van de scanauto.
 • De gegevens worden maximaal 30 dagen bewaard op de server van de leverancier ARS T&TT. Zodra aangegeven wordt dat geen sprake is van een overtreding, worden de gegevens automatisch verwijderd

In het geval van een parkeerboete (naheffing parkeerbelasting)

 • Het dossier van de naheffingsaanslag wordt gedurende 7 jaar bewaard bij de leverancier ARS T&TT en invorderingsbedrijf Invoned.

In het geval van een verkeersboete (foutparkeren) 

 • Het dossier van de overtreding wordt bewaard volgens de Wet politiegegevens (Art. 14 Wpg) en kent specifieke bewaartermijnen. De gegevens mogen één jaar lang breed gebruikt worden. In de 4 jaar daarna mogen ze alleen worden gebruikt via gericht zoeken, bijvoorbeeld op naam of kenteken. Vervolgens mogen de gegevens 5 jaar lang alleen voor audits en klachten worden gebruikt. Na deze periode van in totaal 10 jaar moeten de gegevens worden vernietigd en mogen ze ook niet meer gedeeld worden met derde partijen
   

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. De gemaakte foto’s worden altijd beoordeeld door een bevoegde medewerker van de Gemeente Breda.
 

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de Gemeente Breda.