Privacy: inzien welke persoonlijke gegevens van u bij de gemeente bekend zijn

U kunt uw eigen persoonlijke gegevens inzien die bij de gemeente van u bekend zijn. Het gaat dan om persoonlijke gegevens die u wilt inzien in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen. Als u jonger bent dan 16 jaar, of onder curatele staat, dan moet uw wettelijk vertegenwoordiger de gegevens opvragen.

Het inzien van uw persoonlijke gegevens in het kader van de AVG is iets anders dan inzien van uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) of aanvragen van een afschrift burgerlijke stand.

Gegevens opvragen

U kunt uw persoonlijke gegevens online met DigiDĀ opvragen. Of het kan schriftelijk per brief. In uw brief moet staan:

 • uw naam en adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres (als u dat heeft)
 • uw handtekening
 • welke gegevens u wilt inzien

Als u de gegevens per brief opvraagt, krijgt u een uitnodiging om in het stadskantoor uzelf te identificeren.

Na uw aanvraag

Binnen 1 maand ontvangt u een overzicht met daarop:

 • welke gegevens de gemeente van u heeft
 • wie uw gegevens hebben ontvangen
 • waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • waar de gegevens vandaan komen

En u ontvangt alle documenten die u aangegeven heeft te willen ontvangen.

Als de aanvraag niet binnen 1 maand afgerond kan worden krijgt u bericht dat de afhandeltijd met maximaal 2 maanden verlengd wordt.

Gemeente mag weigeren

In heel uitzonderlijke gevallen mag de gemeente uw verzoek weigeren. Bijvoorbeeld als u heel vaak een verzoek indient, of als het verzoek onevenredig veel moeite of werk oplevert. In dit geval moet de gemeente onderbouwen waarom het verzoek geweigerd wordt. Tegen dit besluit kunt u een bezwaar indienen.

Wat kunt u doen met de persoonlijke gegevens

 • Controleren of de gegevens kloppen en of ze op de juiste manier gebruikt zijn.
 • De gegevens corrigeren, aanvullen of om afscherming van uw gegevens vragen. Dit doet u door contact op te nemen.
 • Vragen om verwijdering van uw gegevens als de gemeente geen gegronde reden heeft uw persoonlijke gegevens nog langer te verwerken. Neem hiervoor contact op.
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 • Een klacht indienen over de gemeente als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Dit kan ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Uw Reactie
Uw Reactie