Ondergrondse restcontainer

Heeft u uw afval goed gescheiden? Dan blijft er restafval over. U brengt dat naar de ondergrondse restcontainer bij u in de buurt. U gebruikt uw afvalpas om de container te openen.

Stop geen puin of bouw- en sloopafval in de ondergrondse restcontainer.

Restcontainer vol of kapot

Is de container vol of verstopt, staat er vuil naast de container of opent de container niet? Maak een melding.

Melden

Buiten kantoortijden geeft u de melding door via telefoonnummer 14 076.

Uw restafval wegbrengen

Met uw afvalpas kunt u op verschillende locaties, maximaal 4, het restafval naar de ondergrondse containers brengen. 2 locaties zijn standaard gekoppeld aan uw afvalpas. Wilt u uw restafval naar 1 of 2 andere locatie(s) brengen dan kunt u deze locaties laten toevoegen. U gebruikt hiervoor het formulier.

Ondergrondse container locatie toevoegen        

Wat u moet weten

Restafval brengt u naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. De container opent u met de afvalpas.

  • Leg de afvalpas op het display. U hoort een klik. U kunt de klep openmaken. Sluit de klep als u de afvalzak in de container heeft gedaan.
  • Gaat de container niet open, is de container vol of verstopt? Breng het restafval dan naar de andere ondergrondse container waar u het restafval mag brengen of neem uw afval mee terug.
  • De ondergrondse restcontainers worden minimaal 1 keer per week leeggemaakt.
  • Grofvuil of te grote zakken komen klem te zitten en blokkeren de container. Breng het naar het milieustation, of meld grofvuil aan om het op te laten halen.

In het buitengebied zijn geen ondergrondse containers.
Huishoudens in het buitengebied hebben een grijze container voor restafval.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie