Afval scheiden

Afval scheiden is beter voor het milieu en hergebruiken is goedkoper. Daarom verandert in 2017 de afvalinzameling in Breda. Ruim de helft van ons afval scheiden we al. Van het afval dat nu nog de verbrandingsoven in gaat, is 90% nog geschikt voor hergebruik.

Afval gescheiden aanbieden

U kunt meer afval aan huis gescheiden aanbieden. U krijgt daarvoor 3 groene containers met een gekleurde deksel:

Dit is het standaard pakket, maar u heeft nog de keuze uit een 140 of 240 liter container. Voor plastic verpakkingsafval en lege drankpakken kunt u ook kiezen om het plastic in zakken aan te bieden. Voor GFT is er een extra keuze voor een 25 liter containertje.

Herbruikbaar afval dat niet in deze containers mag, waaronder glas,
textiel, klein chemisch afval, frituurvet en olie of kleine elektrische apparaten, brengt u zelf weg naar een verzamelcontainer in uw wijk, inleverpunt of het milieustation.

Restafval

Het afval dat overblijft brengt u naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. Deze container opent u met de door u ontvangen afvalpas. Gebieden met weinig huizen krijgen een container aan huis voor restafval.

Afvalpas

U ontvangt 1 afvalpas per adres.
De afvalpas geeft toegang tot 2 ondergrondse containers bij u in de buurt.
Afvalpas kwijt, gestolen of beschadigd, neem dan telefonisch contact op met de gemeente. Uw pas wordt geblokkeerd. De nieuwe pas wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Infomatie over de afvalpas en privacy.

Heeft u een vraag over de afvalpas, neem telefonisch contact op met de gemeente.

Uw wijk aan de beurt

Als uw wijk aan de beurt is voor deze nieuwe manier van afval inzamelen, krijgt u hierover een brief en een bewaarboekje over afval scheiden. Bewaarboekje kwijt? De gemeente stuurt per e-mail een nieuw boekje toe. U neemt hiervoor contact op met de gemeente.
Weten wanneer uw wijk aan de beurt is: Afval scheiden: wanneer is uw wijk aan de beurt.

Meer informatie

Gebied A

(Ulvenhout, Bavel, Nieuw-Wolfslaar, Overakker, IJpelaar, Blauwe Kei, Ginneken en Ruitersbos)
Voorlopig locatieplan gebied A
Aanwijzingsbesluit gebied A
Aanvulling op aanwijzingsbesluit gebied A

Gebied B

(Prinsenbeek, Haagse Beemden, Teteringen, Heusdenhout, Brabantpark, Fellenoord, Schorsmolen, Chassé, Valkenberg en City)
Voorlopig locatieplan gebied B
Aanwijzingsbesluit gebied B
Aanvulling op aanwijzingsbesluit gebied B

Gebied C

(Belcrum, Heuvel, Princenhage, Tuinzigt, Westerpark, Zandberg, Sportpark, Doornbos-Linie, Geeren Zuid, Geeren Noord, Wisselaar, Biesdonk, Waterdonken, Effen-Rith, Haagpoort, Station, Boeimeer)
Voorlopig locatieplan gebied C
Aanwijzingsbesluit gebied C