Belastingen en WOZ

Huurt u een woning in de Gemeente Breda? Dan heeft u 26 januari de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Eigenaren van woningen en bedrijven hebben op 27 februari de jaarlijkse aanslag en de WOZ-beschikking ontvangen.

Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld dan ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal via MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie.

Wat vindt u van onze website?