Belastingen en WOZ

In verband met het coronavirus zijn er diverse tijdelijke regelingen voor ZZP'ers, ondernemers en uitzendkrachten: noodmaatregelen.

Jaarlijks ontvangt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Eigenaren van woningen en bedrijven ontvangen jaarlijks ook een WOZ-beschikking. De aanslagen en beschikkingen ontving u 26 februari 2021.

Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld dan ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal via MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie.

Uw Reactie
Uw Reactie