Belastingen en WOZ

Huurt u een woning in de Gemeente Breda? Dan heeft u 26 januari 2019 de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Eigenaren van woningen en bedrijven hebben op 27 februari 2019 de jaarlijkse aanslag en de WOZ-beschikking ontvangen.

Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld dan ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal via MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie.

Uw Reactie
Uw Reactie