Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Belastingen en WOZ

In verband met het coronavirus zijn er diverse tijdelijke regelingen voor ZZP'ers, ondernemers en uitzendkrachten: noodmaatregelen.

Jaarlijks ontvangt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Eigenaren van woningen en bedrijven ontvangen jaarlijks ook een WOZ-beschikking. De aanslagen en beschikkingen heeft u op 29 februari 2020 ontvangen.

Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld dan ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal via MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie.