Belastingen en WOZ

Huurt u een woning in de Gemeente Breda? Dan ontvangt u jaarlijks een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Eigenaren van woningen en bedrijven ontvangen jaarlijks ook een WOZ-beschikking.

Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld dan ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal via MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie.

Uw Reactie
Uw Reactie