Belastingen en WOZ

Jaarlijks ontvangt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Eigenaren van woningen en bedrijven ontvangen jaarlijks ook een WOZ-beschikking. De aanslagen en beschikkingen ontvangt u op 29 februari 2020.

Heeft u zich bij MijnOverheid aangemeld dan ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal via MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie.

Uw Reactie
Uw Reactie