Gebruik gebouwen WOZ

Algemeen

U heeft een bericht ontvangen over het gebruik van 1 of meerdere gebouwen (onroerende zaken). Er ontbreken gegevens van de huurder of een andere soort gebruiker. De ontbrekende gegevens kunt u indienen. De gegevens die u invult worden alleen gebruikt voor de WOZ-registratie.

Adres en WOZ-objectnummer

In het door u ontvangen bericht staat het adres van het gebouw waarvan gegevens ontbreken. Naast het adres staat het WOZ-objectnummer, dit heeft u nodig bij het doorgeven van uw gegevens.

Niet-zelfstandige delen

Als u niet-zelfstandige delen van een gebouw verhuurt of in gebruik heeft gegeven (deelgebruik), wordt de eigenaar als gebruiker aangemerkt. U ontvangt dan de aanslag gebruikersheffing. U kunt de belasting verhalen op de huurders. U hoeft geen huurdergegevens door te geven.

Staat uw gebouw leeg

Geef bij leegstand altijd de reden door, bijvoorbeeld te huur/koop of verbouwing. Zonder opgaaf van reden wordt ervan uit gegaan dat u het gebouw zelf in gebruik heeft. U ontvangt dan ook de aanslag gebruikersheffing.