Waardering onroerende zaken (WOZ)

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) stelt ieder jaar namens de gemeente de waarde vast van alle onroerende zaken zoals woningen, winkelruimten en andere bedrijfspanden. De WOZ-waarde op de aanslag is vastgesteld op 1 januari van het jaar daarvoor. Met de WOZ-waarde stelt de BWB de te betalen onroerendzaakbelasting (OZB) vast. 

WOZ-waarde van woningen inzien  

U kunt van alle woningen in en buiten Breda de WOZ-waarde inzien via het WOZ-waardeloket.

Taxatieverslag opvragen 

U kunt van uw eigen woning of bedrijfspand het taxatieverslag opvragen bij de BWB. In een taxatieverslag staan de gegevens die gebruikt zijn bij het bepalen van de waarde.

Niet eens met WOZ

Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde zijn er verschillende mogelijkheden:  

Vragen?

Heeft u vragen over de WOZ of OZB, dan kunt u contact opnemen met de BWB.