Belastingen gemeente

U ontvangt de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Er zijn verschillende soorten belasting.

Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Uw woning of bedrijfsruimte is waarschijnlijk aangesloten op het riool van de gemeente. In dat geval moet u rioolheffing betalen voor het inzamelen en zuiveren van het afvalwater.

Hondenbelasting

Als u 1 of meer honden heeft, dan moet u hondenbelasting betalen. Meld uw hond binnen 2 weken na aanschaf aan bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Heeft u geen hond meer, dan geeft u dit direct door. U hoeft dan niet meer te betalen voor de resterende hele maanden van het jaar.

Hond aanmelden en afmelden met Digid 

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als u een woning, een bedrijfsgebouw, winkel, kantoor of een stuk grond heeft, betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de Gemeente Breda. U betaalt ook OZB als u een bedrijfsgebouw, winkel of kantoorruimte huurt. Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfspand en van het lokale OZB-tarief. Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u voor het hele jaar.

Bezwaar maken tegen de OZB  

Tegen de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u binnen 6 weken bezwaar maken als de aanslag op de verkeerde naam staat of u onterecht een aanslag heeft ontvangen. Ook als u bezwaar maakt moet u de aanslag OZB betalen. Als uw bezwaar gegrond is wordt de OZB die u onterecht heeft betaalt terugbetaald.

Bezwaar maken met DigiD 

Tarieven belastingen

Belastingtarieven Gemeente Breda

Kwijtschelding belasting 

Kwijtschelding van gemeentelijke belasting vraagt u aan bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Kwijtschelding is afhankelijk van inkomen en vermogen. De BWB beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Kwijtschelding aanvragen 

Automatische incasso

U kunt uw aanslag gemeentelijke belasting automatisch in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen aan Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). U Vraagt daarvoor automatische incasso aan.

Automatische incasso aanvragen met DigiD                              

Uw Reactie
Uw Reactie