Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Precariobelasting

Op deze pagina

Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen op, boven of in gemeentegrond plaatst, bijvoorbeeld een terras, uithangbord of bouwcontainer.

Tarieven

De tarieven staan in de precarioverordening.