Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Jeugd en onderwijs

Voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgaande kinderen komt u misschien in aanmerking voor het Schoolstartpakket.