Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Gaat een kind niet naar school? Dan probeert de leerplichtambtenaar er alles aan te doen dit op te lossen. Het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL West-Brabant) voert voor de gemeente Breda de wettelijk leerplichttaken uit. Het samenwerkingsverband tussen 18 West-Brabantse gemeenten heeft als doel schoolverzuim en schooluitval terug te dringen.

Op de website RBL West-Brabant vindt u:

  • informatie over Leerplichtwet en RMC
  • vragen en antwoorden
  • formulieren voor vrijstellingsverzoeken