Kinderopvang starten of wijzigen

Algemeen

U wilt een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een gastouderbureau starten of een wijziging doorgeven voor het Landelijk Register Kinderopvang.

Starten

Om een kinderopvang of gastouderbureau te starten vult u het aanvraagformulier van de Rijksoverheid in.

Aanvraagformulier indienen

Het aanvraagformulier van de Rijksoverheid en de gevraagde bijlagen dient u in bij de gemeente.

Indienen met eHerkenning

Wijzigen

Uw gegevens staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Om een wijziging in de gegevens van uw kinderopvang of buitenschoolse opvang door te geven vult u het wijzigingsformulier van de Rijksoverheid in.

Wijzigingsformulier indienen

Het wijzigingsformulier van de Rijksoverheid en de gevraagde bijlagen dient u in bij de gemeente.

Indienen met eHerkenning

Toezicht op kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD West-Brabant voert de controles uit.
Een melding maken over de kwaliteit van de kinderopvang kan bij de gemeente of bij de GGD-West Brabant. In het handhavingsbeleid van de gemeente zijn de maatregelen tot handhaving beschreven.