Kinderopvang

Algemeen

Zoekt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau? Deze kunt u vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u ook de kwaliteit bekijken en de inspectierapporten van de GGD lezen. Op deze pagina leest u informatie over kinderopvangtoeslag, mogelijke vergoeding van de eigen bijdrage of vergoeding bij sociaal medische indicatie.

Kinderopvangtoeslag

U kunt bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kinderopvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. U betaalt een eigen bijdrage.

Vergoeding eigen bijdrage aanvragen

Heeft u een uitkering uit de Participatiewet en werkt u parttime of volgt u een participatietraject? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang aanvragen.

Kinderopvang op sociaal medische indicatie

Heeft u tijdelijk kinderopvang nodig door uw gezondheid of sociale redenen, dan kunt u voor deze kosten een vergoeding aanvragen. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken antwoord.

Voorwaarden en aanvragen

  • Door een sociale of medische situatie is kinderopvang noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.
Aanvragen met DigiD Aanvragen zonder DigiD

Peuterregeling

Doel van de regeling

Zoveel mogelijk peuters en kleuters naar een voorschoolse opvang laten gaan zodat zij goed voorbereid naar de basisschool gaan.

Voor wie geldt de regeling

De Peuterregeling is voor ouders/verzorgers die niet voor een tegemoetkoming kinderopvang van de belastingdienst in aanmerking komen.

De subsidie wordt verstrekt aan de kinderopvangorganisatie waar het kind geplaatst is. Ouders/verzorgers betalen alleen de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
De subsidie wordt verstrekt voor maximaal 8 uur per week.

Wilt u gebruik maken van de regeling dan kunt u contact opnemen met de kinderopvangorganisatie van uw kind.