Kinderopvang

Algemeen

U zoekt een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Op deze pagina leest u informatie over kinderopvangtoeslag en over mogelijke vergoeding van de eigen bijdrage.

Kinderopvangtoeslag

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen.
U kunt bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kinderopvang staat ingeschreven in het Landelijk Register. U betaalt een eigen bijdrage.

Vergoeding eigen bijdrage

Heeft u een uitkering uit de Participatiewet en werkt u parttime of volgt u een participatietraject? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding voor de eigen bijdrage aanvragen.

Aanvragen met DigiD

Peuterregeling

Doel van de regeling

Zoveel mogelijk peuters en kleuters naar een voorschoolse opvang laten gaan zodat zij goed voorbereid naar de basisschool gaan.

Voor wie geldt de regeling

De Peuterregeling is voor ouders/verzorgers die niet voor een tegemoetkoming kinderopvang van de belastingdienst in aanmerking komen.

De subsidie wordt verstrekt aan de kinderopvangorganisatie waar het kind geplaatst is. Ouders/verzorgers betalen alleen de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
De subsidie wordt verstrekt voor maximaal 8 uur per week.

Wilt u gebruik maken van de regeling dan kunt u contact opnemen met de kinderopvangorganisatie van uw kind.