Jeugdfonds Sport en Cultuur

Alle kinderen uit Breda in de leeftijd van 2 tot 18 jaar moeten lid kunnen worden van een scouting, sport-, dans- of muziekvereniging. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt als daarvoor niet genoeg geld is in een gezin. Bijvoorbeeld gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Aanvraag indienen

Met BredaPas

Heeft u een BredaPas? Dan dient u rechtstreeks een aanvraag in bij Samen voor alle kinderen.nl (Sam&). Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda.

Zonder BredaPas

Heeft u geen BredaPas vraag dan een tussenpersoon (intermediair) een aanvraag te doen bij Sam&. Een intermediair is bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener of huisarts. Doe dit vóórdat u uw kind aanmeldt bij een vereniging.