Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Alle kinderen uit Breda in de leeftijd van 4 tot 18 jaar moeten lid kunnen worden van een scouting, sport-, dans- of muziekvereniging. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt als daarvoor niet genoeg geld is in een gezin. Bijvoorbeeld gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Aanvraag indienen

Met BredaPas

Heeft u een BredaPas? Dan dient u rechtstreeks een aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda. Op deze website staan de spelregels.

Zonder BredaPas

Heeft u geen BredaPas vraag dan een tussenpersoon (intermediair) een aanvraag te doen. Een intermediair is bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener of huisarts. Doe dit vóórdat u uw kind aanmeldt bij een vereniging.
De intermediair dient de aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda