Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer, hulp van de gemeente bij de reis naar school en terug, is mogelijk als een kind door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet zelfstandig kan reizen. Ook als de school meer dan 6 kilometer van huis is, is leerlingenvervoer mogelijk in het speciaal onderwijs. Voor de aanvraag gebruikt u het formulier. U vraagt voor 1 schooljaar aan.

Wat u moet weten

Voorwaarden bij leerling van speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs:

  • De dichtstbijzijnde toegankelijke school is verder dan 6 kilometer van het woonadres van de leerling.
  • Er is sprake van een handicap bij het kind, bijvoorbeeld rolstoelgebonden, waardoor aangepast vervoer de enige mogelijkheid is. Hier geldt geen kilometergrens.

Voorwaarde bij leerling reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs:

  • Er is sprake van een handicap bij de leerling, bijvoorbeeld rolstoelgebonden, waardoor aangepast vervoer de enige mogelijkheid is.

Maatwerk bij speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is mogelijk als de leerling woont en verblijft in Breda en:

  • beperkt zelfstandig kan reizen door een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • jonger is dan 10 jaar
  • ouder of verzorger door bijzondere omstandigheden de leerling niet naar school kan vervoeren

Eigen bijdrage schooljaar 2021-2022

Is het verzamelinkomen lager dan € 27.080 dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Soort onderwijs

Verzamelinkomen

hoger dan

Eigen

bijdrage

Speciaal basisonderwijs € 27.080 € 340
Regulier basisonderwijs € 27.080 € 563

Is de afstand tussen huis en basisschool meer dan 20 kilometer dan betaalt u ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Verzamelinkomen Jaarlijkse eigen bijdrage
 tot € 34.500 geen
€ 34.500 - € 41.500 € 148
€ 41.500 - € 48.000 € 627
€ 48.000 - € 54.500 € 1168
€ 54.500 - € 62.000 € 1708
€ 62.000 - € 68.000 € 2249

Tel de 2 bedragen uit de tabellen bij elkaar op voor de totale jaarlijkse bijdrage.

Uw Reactie
Uw Reactie