Subsidies

De gemeente ondersteunt initiatieven van organisaties en Bredanaars die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen. In de Algemene subsidieverordening en Nadere Regels subsidieverstrekking staan de voorwaarden en een beschrijving van de manier waarop u subsidie kunt aanvragen.

Meer informatie over de tot dit moment toegekende subsidies in 2017 en het maximum bedrag wat beschikbaar is gesteld voor een subsidieregeling:

pdf Subsidieregister oktober 2017 (PDF, 389.4 KB)

pdf Subsidieplafonds 2017 en 2018, versie december 2017 (PDF, 137.3 KB)