Subsidies

De gemeente ondersteunt initiatieven van organisaties en Bredanaars die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen. In de Algemene subsidieverordening en Nadere Regels subsidieverstrekking staan de voorwaarden en een beschrijving van de manier waarop u subsidie kunt aanvragen.

Meer informatie over de toegekende subsidies en het maximum bedrag wat beschikbaar is gesteld voor een subsidieregeling:

Uw Reactie
Uw Reactie