Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Subsidies

De gemeente ondersteunt initiatieven van organisaties en Bredanaars die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen. In de Algemene subsidieverordening en Nadere Regels subsidieverstrekking staan de voorwaarden en een beschrijving van de manier waarop u subsidie kunt aanvragen.

Meer informatie over de toegekende subsidies en het maximum bedrag wat beschikbaar is gesteld voor een subsidieregeling:

Eind april, juli en oktober wordt het subsidieregister van het voorgaande kwartaal gepubliceerd. Het subsidieregister van het afgelopen jaar wordt gepubliceerd eind februari volgend op het jaar.

Uw Reactie
Uw Reactie