Subsidies

De gemeente ondersteunt initiatieven van organisaties en Bredanaars die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen. In de Algemene subsidieverordening en Nadere Regels subsidieverstrekking staan de voorwaarden en een beschrijving van de manier waarop u subsidie kunt aanvragen.

Meer informatie over de toegekende subsidies en het maximum bedrag wat beschikbaar is gesteld voor een subsidieregeling:

Het subsidieregister wordt gepubliceerd aan het einde van een kwartaal. Het subsidieregister van het afgelopen jaar wordt gepubliceerd eind februari volgend op het jaar. Het subsidieregister wordt gepubliceerd eind april, juli, oktober en eind februari.

Uw Reactie
Uw Reactie