Subsidies

In verband met het coronavirus is er een noodmaatregel voor organisaties met subsidie die door de coronamaatregelen acute geldnood hebben en zijn er 2 tijdelijke subsidieregelingen Subsidie Ondersteuning Kunst & Erfgoed.

De gemeente ondersteunt initiatieven van organisaties en Bredanaars die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen. In de Algemene subsidieverordening en Nadere Regels subsidieverstrekking staan de voorwaarden en een beschrijving van de manier waarop u subsidie kunt aanvragen.

Meer informatie over de toegekende subsidies en het maximum bedrag wat beschikbaar is gesteld voor een subsidieregeling:

Uw Reactie
Uw Reactie