Subsidies

De gemeente ondersteunt initiatieven van organisaties en Bredanaars die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen. In de Algemene subsidieverordening en Nadere Regels subsidieverstrekking staan de voorwaarden en een beschrijving van de manier waarop u subsidie kunt aanvragen.

Meer informatie over de tot dit moment toegekende subsidies en het maximum bedrag wat beschikbaar is gesteld voor een subsidieregeling:

pdf Subsidieregister 2018, versie januari tot en met maart 2018 (PDF, 378.82 KB)

pdf Subsidieplafonds 2017 en 2018, versie mei 2018 (PDF, 102.31 KB)

pdf Subsidieplafonds 2019-2020 versie juli 2018 (PDF, 116.25 KB)