Subsidie verantwoorden

Uw activiteiten zijn klaar en u ontving voor deze activiteiten subsidie van de gemeente. Dan moet u meestal de subsidie voor deze activiteiten verantwoorden.

Voor het verantwoorden van de subsidie voor het verduurzamen van uw woning in Doornbos-Linie en Hoge Vucht gaat u naar Subsidie verduurzamen woning

Als u een subsidie voor meerdere jaren heeft dan doet u een tussentijdse verantwoording. In de brief die u na uw subsidieaanvraag heeft ontvangen, staat de datum waarvoor u  de verantwoording indient. 

Subsidie verantwoorden

Stap 1

U dient op tijd een complete verantwoording in via deze website. Let op de uiterste indieningsdatum! Meestal is dit vóór 1 april, 1 mei of 1 juni na een subsidiejaar. Of een aantal weken na uw activiteit(en). 

 

Stap 2

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail met een dossiernummer. 

Stap 3

Is uw verantwoording op tijd en compleet? Dan beoordeelt de gemeente uw verantwoording meestal binnen 13 weken. 

Bent u te laat of stuurt u ons geen complete verantwoording, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw definitieve subsidiebedrag. 

Stap 4

U ontvangt een brief (beschikking). Hierin staat: 

  • of alle activiteiten zijn verricht  
  • de hoogte van het definitieve subsidiebedrag 
  • het eventuele restantbedrag