Subsidie in stappen

U kunt subsidie aanvragen voor een activiteit in de gemeente Breda. De activiteit moet bijdragen aan een gemeentelijk doel.

Gemeentelijke doelen en criteria voor het aanvragen staan in subsidieregelingen die het College ieder jaar vaststelt. De spelregels voor subsidie staan in de Algemene subsidieverordening.

Subsidie in stappen

Stap 1

U dient op tijd een complete subsidieaanvraag in via deze website. Let op de uiterste indieningsdatum! 

Stap 2

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail met een dossiernummer. 

Stap 3

Is uw aanvraag op tijd en compleet? Dan beoordeelt de gemeente uw subsidieaanvraag meestal binnen 13 weken. 

Stap 4

U ontvangt een brief (beschikking). Hierin staat: 

  • voor welke activiteit(en) u subsidie krijgt 
  • de hoogte van het subsidiebedrag 
  • aan welke verplichtingen u moet voldoen 

Als u niet voor een subsidie in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. 

Stap 5

Krijgt u subsidie? Dan moet u de subsidie na afloop van de activiteit(en) meestal verantwoorden. Dit doet u door het formulier op de website in te vullen. In uw beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.  

Stap 6

Zijn uw verantwoordingstukken op tijd en compleet dan beoordeelt de gemeente uw subsidie binnen 13 weken. Dit heet het vaststellen van de subsidie. Het subsidiebedrag is dan definitief.