Gemeenteraad

De gemeenteraad is er voor alle Bredanaars. Het is het hoogste bestuur van de gemeente en bestaat uit 39 raadsleden van 11 verschillende politieke partijen (fracties). De fracties hebben ook burgerraadsleden. Zij nemen deel aan vergaderingen, maar mogen niet stemmen. Raadsleden zijn rechtstreeks door de inwoners van Breda gekozen. De gemeenteraad geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Vergaderingen van de gemeenteraad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Dit kan in het stadhuis aan de Grote Markt of digitaal. Naast bijwonen kunt u op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gemeenteraad.

Vergadering gemeenteraad

Agenda en inspraak

De gemeenteraad vergadert doorgaans 1 keer per week op donderdagavond (met uitzondering van schoolvakanties).

Agenda gemeenteraad Invloed uitoefenen

Digitaal volgen bijeenkomsten gemeenteraad

Informatie over en voor de gemeenteraad

Leer meer over de gemeenteraad

Contact met de griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. Zij zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo optimaal mogelijk verloopt. Daarbij bevordert zij ook dat de inwoners van Breda aan dit proces kunnen meedoen. Heeft u een vraag aan de griffie? Neem dan contact op. 

Contact opnemen

Volg de gemeenteraad

Volg de gemeenteraad op Facebook, Instagram, X en LinkedIn!

De maandelijkse nieuwsbrief informeert u over door de gemeenteraad genomen besluiten en algemene onderwerpen zoals “Jeugd en politiek” en “Politiek actief”.

Actuele en inhoudelijk zaken rondom het Bredaas beRaad, ingekomen stukken, mededelingen staan elke werkdag in de informatiemail.

Socials compilatie

Actueel