Leden gemeenteraad

In de gemeenteraad zitten 39 raadsleden van 11 verschillende fracties (politieke partijen). De burgemeester is de voorzitter. Burgerraadsleden ondersteunen de raadsleden. Meer informatie over de gemeenteraadsleden en hun nevenfuncties vindt u bij de fracties.

Fracties, leden en contactgegevens