Leren en gastvrijheid

Gast van de raad

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze?  Waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kun je daar invloed op uitoefenen? Je hoort het als Gast van de raad.

De gemeenteraad nodigt alle inwoners en organisaties in Breda van harte uit om een keer ‘Gast van de raad’ te zijn. Met ‘Gast van de raad’ wil de gemeenteraad de mogelijkheid bieden om Bredanaars persoonlijk te vertellen wat het raadswerk inhoudt.

Op de dag van de raadsvergadering wordt u om 18.30 uur ontvangen door de griffier. Hij geeft een toelichting op het werk van de gemeenteraad en het verloop van een raadsvergadering.
Ook krijgt u uitleg over de onderwerpen die er die avond op de agenda staan. Vervolgens kunt u vanaf de publieke tribune de vergadering volgen.

Aanmelden

De eerstvolgende Gast van de raad is op 29 augustus, aanvang 18.30 uur. 
Aanmelden: stuur een mail naar raadsgriffie@breda.nl.

De aansluitende raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Meer leren over de gemeenteraad voor basisscholen en/of voor volwassenen die meer willen weten over gemeentepolitiek.

Democracity

Democracity is een spel voor basisschoolleerlingen uit groepen 7 en 8 en het 1e jaar van de praktijkschool. In dit spel leren de kinderen hoe de  lokale politiek werkt. Ze vormen zelf partijen en nemen standpunten in. Ze bouwen een stad door elkaar te overtuigen van hun standpunt. Daarbij moeten ze ook stemmen. Net als in het echt. Zo maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de lokale democratie.

  • het spel duurt 2 uur
  • deelname gratis
  • 1 klas per keer 
  • locatie: raadzaal in het Stadhuis
  • reserveren: via de raadsgriffie, zie contactgegevens Griffie

Politiek Actief

Deze cursus is voor iedereen die meer wil weten over de lokale politiek of zelf actief wil worden. De deelnemers leren welke taken en rollen een gemeenteraad heeft en wat de raadsleden doen. Er zijn speeddates met raadsleden en er is een debattraining. Ook leren de deelnemers hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de gemeenteraad. De laatste bijeenkomst is het bezoeken van een raadsvergadering.

Informatie cursus

  • de cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten
  • locatie: raadzaal Stadhuis
  • deelname: gratis
  • deelname: inwoners van de gemeente Breda, vanaf 18 jaar
  • meer informatie: neem contact op met de Griffie