Besluitvorming door de gemeenteraad

De besluitvorming van de gemeenteraad vindt plaats in 3 vergaderfases: beeldvormend, oordeelsvormend, en besluitvormend

Door deze werkwijze:

  • Ontstaat er meer zinvolle interactie met inwoners waardoor hun inbreng een belangrijkere plaats krijgt. Inwoners krijgen daarmee meer invloed.
  • Kan de gemeenteraad meer zijn eigen agenda bepalen
  • Is er meer ruimte voor onderling debat op politieke standpunten

De 3 vergaderfases

Beeldvorming

Tijdens deze vergaderfase kan er op initiatief van de raad zelf, het college van B&W, inwoners of organisaties een beeldvormende sessie worden ingepland om de gemeenteraad te informeren over een bepaald onderwerp. Raadsleden kunnen luisteren, vragen stellen en inwoners kunnen inspreken en hun visie en argumenten presenteren. Tijdens deze fase is er geen ruimte voor debat.

Oordeelsvorming

Het hoofddoel van de oordeelsvormende fase is dat raadsleden en fracties tot standpunten komen. Er vindt discussie plaats op basis van inhoudelijke argumenten en politieke standpunten.

Besluitvorming: hamerraad en debatraad

Eenvoudige besluiten, waar geen verder debat bij nodig is, kunnen na beeld- en/of oordeelsvorming gemakkelijk en snel worden ‘afgehamerd’. Tijdens zo’n hamerraad worden geen argumenten meer uitgewisseld, maar wordt er alleen gestemd door de raadsleden.
Als besluitvorming na de beeldvormings- en oordeelsvormingsfase wel verdere verdieping nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er moties of amendementen zijn ingediend, wordt dit besproken in een debatraad.

Hoe ziet een vergaderavond eruit?

Iedere donderdagavond (met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties) is er vanaf 19.30 uur een gemeenteraadsvergadering in het Stadhuis. Inwoners kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Stadhuis (ingang Stadserf). Ook is de vergadering via een livestream te volgen.

De donderdagvergadering start altijd met de besluitvormingsfase. Hiervoor zit de voltallige gemeenteraad bij elkaar. Deze besluitvorming vindt 3 keer per maand plaats in een hamerraad (kwartier) en één keer per maand in een debatraad (avondvullend).

Na de hamerraad worden er diverse onderwerpen besproken in beeld- en oordeelsvormingsfase. Dit gebeurt in 3 rondes, met 3 gelijktijdige sessies in verschillende ruimtes. De onderwerpen en bespreekfases zijn voorafgaand aan de vergadering te vinden via het vergaderschema. Raadsleden worden tijdens deze vergaderingen bijgestaan door burgerraadsleden

Heeft u tips om het vergadermodel te verbeteren? Alle suggesties zijn welkom. Laat het ons weten!
Tips en suggesties doorgeven

Bekijk de actuele agenda en de vergaderstukken