Mogelijkheden om invloed uit te oefenen

Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de gemeenteraad..

Inspraakbijdrage

U kunt een inspraakbijdrage leveren, al dan niet over een onderwerp op de agenda. Waar mogelijk belegt de agendacommissie een sessie waarin insprekers zich een aantal minuten tot de raad kunnen richten. Inspraakbijdrage aanvragen

Burgersessie

Een burgersessie is een bespreking op basis van een door inwoners (alle leeftijden) of een organisatie aangeleverde samenhangende bespreeknotitie, los van een voorstel van raad of college. Voorwaarde: de bespreeknotitie wordt ondersteund door 50 of meer handtekeningen. Een adviseur van de raadsgriffie bekijkt eerst of een burgersessie een passend middel is voor het doel. Burgersessie aanvragen

Hoorzitting

De raad organiseert een bijeenkomst met veel (meer dan 5) bezwaarmakers tegen voorgenomen beleid of besluit op de agenda. Deze bijeenkomst heeft het karakter van een hoorcommissie: elke bezwaarmaker krijgt enkele minuten de tijd om het bezwaar toe te lichten.

Werkbezoeken

(Burger)raadsleden kunnen gezamenlijk organisaties of situaties in de gemeente bezoeken om zich een beeld te vormen van een opgave of probleem in de stad. De werkbezoeken worden donderdag in de namiddag georganiseerd.
Meer informatie of aanvragen? Neem contact op met de Griffie.

Ingekomen brief

Als inwoner of organisatie kunt u altijd een brief of e-mail aan de raad richten.
Contactgegevens Griffie

Marktkraam

Als inwoner of organisatie mag u voorafgaand aan de vergaderingen op donderdagavonden gebruikmaken van een marktkraam in de centrale hal van het Stadhuis. U kunt de kraam gebruiken om raadsleden uw idee of probleem te vertellen.
Meer informatie of de marktkraam voor een avond reserveren? Neem contact op met de Griffie.

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief geeft burgers de mogelijkheid om een voorstel op de politieke agenda te krijgen. Omdat het initiatief niet bij de politiek maar bij de inwoners zelf ligt, vergroot het de democratische betrokkenheid van inwoners. Meer informatie over een burgerinitiatief.
 

Uw Reactie
Uw Reactie