Vuurwerk overlast melden: dit gebeurt er met jouw melding

De voorbereidingen voor de feestdagen zijn volop bezig. Dit betekent ook dat oud en nieuw snel dichterbij komt. Het inluiden van het nieuwe jaar gebeurt door veel Bredanaars buiten op straat en dat gaat vaak samen met het afsteken van vuurwerk.

In de weken naar de jaarwisseling toe, merken we helaas dat de vuurwerkoverlast op sommige plekken in Breda toeneemt. Ook al mag je vuurwerk alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur afsteken. Buiten deze tijden is het dus verboden om vuurwerk af te steken. Toch kan het gebeuren dat je overlast van vuurwerk ervaart, omdat niet iedereen zich aan de regels houdt. In dat geval kun je een melding maken bij de gemeente.

Wat gebeurt er wanneer jij een melding maakt over vuurwerkoverlast?

Stap 1 – iemand maakt een melding

Iemand maakt een melding van vuurwerkoverlast. Hier vind je ook alle informatie over de vuurwerkvrije zones en regels over het afsteken van vuurwerk.

Stap 2 – melding bij het Klant Contact Centrum

De melding komt binnen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. Het Klant Contact Centrum ontvangt de melding en stuurt deze door naar handhaving (boa’s).

Stap 3 – Handhaving bekijkt de melding

Handhaving bekijkt de melding en neemt in sommige gevallen contact op met de melder om meer informatie over de overlastsituatie te krijgen. Onze collega’s vragen bijvoorbeeld of er een signalement is van de overlastplegers of dat de overlast nog bezig is. 

Stap 4 – Melding komt in een datasysteem

De melding komt automatisch in het datasysteem, waarin de gemeente alle vuurwerkmeldingen bijhoudt.

Stap 5 – Er ontstaat een overzicht van alle vuurwerkmeldingen

Het datasysteem geeft een overzicht van alle vuurwerkmeldingen ontvangen door de gemeente en van de politie. Hierin kan bijvoorbeeld het aantal meldingen per gebied of een tijdvak worden weergegeven. De gebieden waar veel overlast is, zijn in een oogopslag te zien. 

Stap 6 – Bepalen welke gebieden extra surveillance nodig hebben

Een handhaver gaat in de meeste gevallen niet direct op een melding af, omdat de veroorzaker van vuurwerkoverlast vaak al verdwenen is. Handhaving gaat wel naar de melding toe als er meerdere overlastmeldingen op dezelfde locatie  en tijd zijn gemeld.

Maar iedere melding is belangrijk! Met alle data van de meldingen kan de gemeente preventief extra handhavers (boa’s) inzetten in de gebieden waar veel vuurwerkoverlast is. 

Stap 7 – Extra surveilleren

De handhaver gaat de stad in om extra te surveilleren bij de locaties waar veel overlast ervaren wordt.