Zienswijze ruimtelijk plan indienen

Algemeen

Wilt u reageren op een besluit op een ruimtelijk plan dat de gemeente nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

Wat moet u doen?

  • Een zienswijze dient u in binnen de daarvoor vastgestelde termijn. Deze staat altijd vermeld in de bekendmaking. De datum van ontvangst is leidend voor de bepaling of een zienswijze op tijd is ontvangen.
  • U kunt alleen een zienswijze indienen op een besluit dat de gemeente nog moet nemen. In de bekendmaking, die staat op overheid.nl, staat vermeld of het mogelijk is om een zienswijze in te dienen.
  • Een zienswijze indienen is een formele procedure. Heeft u een opmerking of vraag, neem eerst contact op met de gemeente.
Indienen Form with eIDAS

Wat gebeurt er met uw zienswijze

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Ingediende zienswijzen neemt de gemeente mee in de belangenafweging voor het besluit. Dit betekent niet dat alle zienswijzen volledig worden overgenomen in het besluit. 

Schriftelijk indienen

 U kunt ook per e-mail of post uw zienswijze indienen. Deze bevat tenminste:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
  • de bekendmaking waarop u reageert
  • het nummer van het ruimtelijk plan (dit nummer begint met NL.IMRO.0758)
  • uw reactie op het toekomstige besluit: wat wilt u de gemeente meegeven?
  • uw handtekening