Zienswijze ruimtelijk plan indienen

Algemeen

Wilt u reageren op een besluit op een ruimtelijk plan dat de gemeente nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

Wat moet u doen?

 • Een zienswijze dient u in binnen de daarvoor vastgestelde termijn. Deze staat altijd vermeld in de bekendmaking. De datum van ontvangst is leidend voor de bepaling of een zienswijze op tijd is ontvangen.
 • U kunt alleen een zienswijze indienen op een besluit dat de gemeente nog moet nemen. In de bekendmaking, die staat op overheid.nl, staat vermeld of het mogelijk is om een zienswijze in te dienen.
 • Een zienswijze indienen is een formele procedure. Heeft u een opmerking, vraag of hulp nodig? Neem eerst contact op met de gemeente.
 • Weet u niet zeker of u een zienswijze moet indienen of een andere procedure moet volgen? Gebruik de keuzehulp
Indienen Form with eIDAS

Wat gebeurt er met uw zienswijze

U krijgt een ontvangstbevestiging. Ingediende zienswijzen neemt de gemeente mee in de belangenafweging voor het besluit. Dit betekent niet dat alle zienswijzen volledig worden overgenomen in het besluit. Na het nemen van het besluit ontvangt u tot slot per e-mail het besluit, met daarbij de reactie op uw zienswijze.

Zienswijzen zijn openbaar

Ingediende zienswijzen zijn openbaar en kunnen door iedereen, inclusief de pers, worden opgevraagd. Zienswijzen zijn namelijk een onderdeel van de openbare besluitvorming van de Gemeenteraad. In gedeelde zienswijzen zijn persoonlijke gegevens verwijderd zodat de indiener anoniem blijft.

Schriftelijk indienen

U kunt ook schriftelijk uw zienswijze indienen. Stuur een brief aan de gemeente met daarin:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer en e-mailadres
 • datum waarop u de zienswijze opstelt
 • de bekendmaking waarop u reageert
 • het nummer van het ruimtelijk plan (dit nummer begint met NL.IMRO.0758)
 • uw reactie op het toekomstige besluit: wat wilt u de gemeente meegeven?
 • uw handtekening