Schadeclaim indienen

Algemeen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het formulier.

Wat u moet weten

Weet u niet zeker of u een schadeclaim moet indienen of een andere procedure moet volgen? Gebruik de keuzehulp

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij:

  • nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek
  • onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding
  • werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente

Hoe het werkt

In het webformulier vult u informatie in over het voorval. U heeft onder andere nodig:

  • uw telefoonnummer
  • de datum, tijdstip en locatie van het voorval
  • een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd
  • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade, de locatie of situatie ter plaatse
  • een factuur of nota's waaruit het schadebedrag blijkt
  • eventueel een of meerdere getuigenverklaringen
  • eventueel een proces-verbaal door de politie

De gemeente onderzoekt of de schade is veroorzaakt door de gemeente. Afhankelijk van de duur van dit onderzoek, streeft de gemeente ernaar de schadeclaim binnen 8 weken af te handelen. Soms duurt dit iets langer.