Schadeclaim indienen

Algemeen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het formulier.

Wat u moet weten

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij:

  • nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek
  • onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding
  • werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente

Hoe het werkt

In het webformulier vult u informatie in over het voorval. U heeft onder andere nodig:

  • uw telefoonnummer
  • de datum, tijdstip en locatie van het voorval
  • een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd
  • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade, de locatie of situatie ter plaatse
  • een factuur of nota's waaruit het schadebedrag blijkt
  • eventueel een of meerdere getuigenverklaringen
  • eventueel een proces-verbaal door de politie

De gemeente onderzoekt of de schade is veroorzaakt door de gemeente. Afhankelijk van de duur van dit onderzoek, streeft de gemeente er naar de schadeclaim binnen 14 weken af te handelen, soms duurt dit iets langer.