Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Schadeclaim indienen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het formulier.

Schadevergoeding geluidsoverlast HSL-Zuid

Heeft u geluidsoverlast van treinverkeer op de HSL-Zuid? Dan kunt u misschien schadevergoeding krijgen. Tot 1 januari 2021 kunt u een verzoek indienen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie of u voor schadevergoeding in aanmerking komt en hoe u schadevergoeding kunt aanvragen.

Wat u moet weten

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij:

 • nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek
 • onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding
 • werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente

Hoe het werkt

In het webformulier vult u informatie in over het voorval. U heeft onder andere nodig:

 • uw telefoonnummer
 • uw IBAN-nummer
 • de datum, tijdstip en locatie van het voorval
 • een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd
 • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade, de locatie of situatie ter plaatse
 • een factuur of nota's waaruit het schadebedrag blijkt
 • eventueel een of meerdere getuigenverklaringen
 • eventueel een proces-verbaal door de politie

De gemeente streeft er naar binnen 8 weken de schadeclaim af te handelen. Binnen deze termijn wordt onderzocht of de schade door de gemeente is veroorzaakt.