Zienswijze vergunningsaanvraag indienen

Algemeen

Wilt u reageren op een besluit op een vergunningsaanvraag dat de gemeente nog moet nemen? Als u belanghebbende bent kunt u in bepaalde gevallen een zienswijze indienen.

Wat moet u doen?

  • Een zienswijze dient u in binnen de daarvoor vastgestelde termijn. Deze staat altijd vermeld in de bekendmaking. De datum van ontvangst is leidend voor de bepaling of een zienswijze op tijd is ontvangen.
  • U kunt alleen een zienswijze indienen op een besluit dat de gemeente nog moet nemen. In de bekendmaking, die u kunt vinden op www.overheid.nl, staat vermeld of het mogelijk is om een zienswijze in te dienen.
  • Een zienswijze indienen is een formele procedure. Heeft u een opmerking of vraag, neem eerst contact op met de gemeente.
  • Weet u niet zeker of u een zienswijze moet indienen of een andere procedure moet volgen? Gebruik de keuzehulp
Indienen Form with eIDAS

Wat gebeurt er met uw zienswijze

U krijgt een ontvangstbevestiging. Ingediende zienswijzen neemt de gemeente mee in de belangenafweging voor het besluit. Dit betekent niet dat alle zienswijzen volledig worden overgenomen in het besluit. U ontvangt per e-mail een reactie op uw zienswijze.

Uw zienswijze kan worden gedeeld en openbaar worden gemaakt. Persoonlijke gegevens zijn dan verwijderd, zodat de indiener anoniem blijft.

Schriftelijk indienen

 U kunt ook schriftelijk uw zienswijze indienen. Deze bevat tenminste:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
  • de vergunningsaanvraag waarop u reageert
  • uw reactie op het toekomstige besluit: wat wilt u de gemeente meegeven?
  • uw handtekening

Niet eens met een genomen besluit

Bent u het niet eens met een genomen besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.