Verzoek Wet open overheid (Woo)

Algemeen

De Wet open overheid (Woo) heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Op grond van de Wet open overheid moet de gemeente actief informatie openbaar maken. Iedereen mag om informatie vragen over bestuurlijke onderwerpen. Voor het indienen van een Woo-verzoek gebruikt u het formulier met DigiD.

Wat u moet weten

De gemeente maakt veel informatie openbaar. U vindt informatie op: 

Na het raadplegen van deze open data hoeft u misschien geen verzoek meer in te dienen. Niet alle informatie is openbaar, bijvoorbeeld informatie over persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. 

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. 
  • Het verzoek moet gaan over beleid van de gemeente of de uitvoering van dat beleid. 
  • Het verzoek moet gaan over vastgelegde en opgeslagen informatie. Dat kan schriftelijk zijn maar ook in de vorm van foto's of geluidsmateriaal. 
  • In het verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen, welke documenten u wilt inzien en over welke periode het gaat. 

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw verzoek. De wettelijke afhandeltermijn is 4 weken, met 1 mogelijke verlenging van 2 weken. 

Kosten

Digitale informatie is meestal gratis.
De eerste 24 kopieën van documenten zijn gratis.
Bij 25 of meer kopieën betaalt u € 0,35 per kopie.

Meer informatie