Bomen in Breda

In de gemeente Breda staan circa 90.000 gemeentelijke bomen, de bossen niet meegerekend. De gemeente Breda onderhoudt deze bomen. Voor het kappen van een boom is soms een kapvergunning nodig.

Onderhoud bomen 

De gemeentelijke bomen worden eens per 3 tot 5 jaar gecontroleerd of ze nog veilig zijn. Ook wordt gekeken of de boom gesnoeid moet worden.  De gemeente snoeit niet bij overlast van bomen, zoals vallend blad, schaduw in de tuin, of het vrijhouden van zonnepanelen. 

Ziet u een boom die in het openbaar gebied een gevaarlijke situatie veroorzaakt? Meld dit bij de gemeente.  

Bomen kappen 

In bijzondere gevallen moeten bomen gekapt worden, vanwege veiligheid, volksgezondheid of onherstelbare schade. Ook voor ontwikkeling moeten soms bomen verwijderd worden. Als u een boom of ander soort groen wilt kappen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning (kapvergunning) nodig. 

Waardevolle bomen en bomenkaart

Op de bomenkaart staan de bomen in Breda die bijzonder zijn. Ze mogen zonder vergunning niet gekapt worden. Wilt u een boom beschermen omdat deze bijzonder is voor u of uw buurt dan kunt u deze als waardevolle boom aanmelden. Na aanmelding komt een boomspecialist de boom inspecteren. Binnen 8 weken beslist de gemeente over de aanvraag. 

Aanmelden waardevolle bomen 

Meer informatie

Gemeentelijk Plan Bomen 

Uw Reactie
Uw Reactie