Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Bomen in Breda

Wilt u een boom beschermen omdat deze bijzonder is voor u of uw buurt dan kunt u deze als waardevolle boom aanmelden.

Bomen die bijzonder zijn staan op de bomenkaart ‘Waardevolle bomen’. Ze mogen zonder omgevingsvergunning niet gekapt worden.

Plaatsing op de bomenkaart

Een boom komt in aanmerking voor plaatsing op de Bomenkaart als de boom bijzonder waardevol is. Of een boom bijzonder waardevol is hangt af van een aantal criteria.

De leeftijd van een boom is daarbij heel belangrijk. Hoe ouder de boom, hoe groter de boom en des te meer waarde voor cultuurhistorie, stedenbouw/landschap (hoe groter, hoe opvallender), ecologie (hoe ouder/groter, des te meer holtes en spleten voor insecten, vogels en kleine zoogdieren) en klimaat (hoe groter, des te meer schaduw).

Ook bomen met bijzondere groeivormen, oude snoeivormen en/of van een zeldzame soort kunnen bijzonder waardevol zijn (waarde op het gebied van dendrologie).

Aanmelden waardevolle bomen 

Na aanmelding

Na aanmelding komt een boomspecialist de boom inspecteren. Binnen 8 weken na inspectie is bekend of de boom op de bomenkaart ‘Waardevolle bomen’ wordt geplaatst.

Gemeentelijk Plan Bomen

Het Gemeentelijk Plan Bomen bevat de visie, ambitie en strategie van de Gemeente Breda als het gaat om zorg en aandacht voor de bomen in de openbare ruimte.