Werken aan bomen

Overzicht recente werkzaamheden aan bomen of bomen waar de gemeente binnenkort aan het werk gaat.

Binnenkort

Laatste update: 13 januari 2023

Binnenkort

In het eerste kwartaal van 2023 kapt de Gemeente Breda één boom in de Isenburgstraat. Dit is nodig omdat de boom zorgt voor overlast en onveilige situaties in de tuin van Broekakker 14.

Na de bomenkap haalt een aannemer de onderbeplanting en de wortels weg. De verhoogde boombak wordt afgebroken en de omliggende bestrating hersteld. Vervolgens wordt een nieuwe boom en nieuwe onderbeplanting aangeplant. De werkzaamheden worden voor april 2023 afgerond. 

Tekening Isenburgstraat

In het eerste kwartaal van 2023 kapt de Gemeente Breda één boom in de Van de Spiegelstraat. Dit is nodig omdat de boom zorgt voor overlast en mogelijk onveilige situaties.
  
Na de kap haalt een aannemer de wortels van de boom uit de grond en verwijdert de beplanting uit drie groenvakken. In de groenvakken komen vier kleinere bomen en nieuwe onderbeplanting terug. De omliggende bestrating wordt hersteld. De werkzaamheden worden voor april 2023 afgerond. 

Tekening Spiegelstraat herinrichting groen

In het eerste kwartaal van 2023 kapt de gemeente twaalf bomen ter hoogte van Uitoord 28 t/m 52. Dit is nodig omdat de bomen door opdrukkende boomwortels zorgen voor overlast en onveilige situaties.  
 
Na de bomenkap haalt een aannemer de wortels uit de grond, plant zes nieuwe bomen in blokhagen en herstelt de omliggende bestrating. Er komen minder bomen terug omdat er door kabels en leidingen in de grond niet overal voldoende groeiruimte is. Voordat de werkzaamheden beginnen krijgt u bericht van de aannemer. In dit bericht staat wanneer het werk start en hoelang het duurt. 

Tekening herinrichting groen Uitoord

Vanaf januari 2023 plant de Gemeente Breda groen aan de voorzijde van de nieuwbouw aan de Ravellaan. Er worden diverse soorten geplant, zoals gewone hazelaar, Rhododendron en sneeuwbes. Het groenvlak sluit aan bij de bestaande groenstrook.
In het bestaande groenvlak worden de bomen en heesters gesnoeid en wordt zwerfvuil geruimd. De werkzaamheden zijn voor april 2023 afgerond.

Tekening Ravellaan constructie groen

Gemeente Breda is van plan om 34 bomen in de Bergdreef te kappen. 
De bomen worden gekapt omdat de wortels zorgen voor opdruk van de bestrating. Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties. De afgelopen jaren is op meerdere manieren geprobeerd dit op te lossen, maar dit is slechts een tijdelijke oplossing gebleken. Na de bomenkap haalt de aannemer de wortels uit de grond en herstelt hij de bestrating.
 
Er worden geen bomen terug geplant omdat door kabels en leidingen in de grond niet voldoende groeiruimte is. De bomen in het midden van de straat blijven staan. Voordat de werkzaamheden beginnen krijgen omwonenden bericht van de aannemer. In dit bericht staat wanneer het werk start en hoelang het duurt. 

Situatietekening Bergdreef

Publicatiedatum: 6 januari 2023

In het eerste kwartaal van 2023 kapt de gemeente 7 bomen aan de Grote Spie.
Dit is nodig omdat de conditie van de bomen zeer slecht is en de bomen zorgen voor overlast en onveilige situaties.  

Na de bomenkap haalt een aannemer de wortels uit de grond. Er worden 3 nieuwe groenvakken gemaakt, 3 nieuwe bomen geplant en de omliggende bestrating wordt hersteld.  Er komen minder bomen terug omdat er door kabels en leidingen in de grond niet overal voldoende groeiruimte is. Voordat de werkzaamheden beginnen krijgen omwonenden bericht van de aannemer waarin staat wanneer het werk start en hoelang het duurt. 

Tekening groenreconstructie Grote Spie
Kaptekening Grote Spie

Publicatiedatum: 6 januari 2023

De gemeente was van plan 10 bomen in het najaar van 2022 te kappen en aansluitend 2 bomen te planten. Na bezwaar uit de buurt is het plan aangepast. Er worden in totaal 4 nieuwe bomen geplant en een strook groen extra aangebracht. De uitvoering van de werkzaamheden is nu in het voorjaar van 2023.

Situatietekening Wildzang

Recent uitgevoerd

recent uitgevoerd

Op maandag 16 januari starten de snoeiwerkzaamheden aan de bomen ter hoogte van huisnummer 35. De verwachting is dat de werkzaamheden 3 dagen duren.   

De werkzaamheden

  • Boomnummers 1 tot en met 19: innemen kroon aan de kant van de kas. Er wordt 10 tot 15% van het kroonvolume weggenomen
  • Boomnummers 20 tot en met 27: innemen kroon aan de kant van de kas tot maximaal 20% kroonvolume
  • Boomnummers 1 tot en met 27 krijgen: snoeibeurt gericht op onderhouds- en veiligheidssnoei. De nadruk ligt op het verwijderen van het dode hout
  • Boom 18 (vergunnningsvrij): wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe boom

Voor snoeiwerkzaamheden is geen omgevingsvergunning nodig. 

Publicatiedatum: 12 januari 2023

De gemeente kapt 7 bomen in de Schippersdonk, vooruitlopend op de nieuwe inrichting. Dit is nodig omdat de wortels van de bomen in de parkeervakken de bestrating omhoog duwen. Vooral de bestrating voor de huizen met nummer 2  tot en met 22 geeft de meest onveilige situaties. Na de bomenkap haalt een aannemer de wortels uit de grond en wordt de bestrating hersteld. Bewoners ontvangen bericht van de aannemer als het werk start.

In 2023 wordt voor het hele plein het plan verder uitgewerkt waarbij ook de andere bomen worden vervangen. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat en het Bredase thema Stad in een park.
Het plan zal in de omgeving gecommuniceerd worden.

De gemeente kapt 24 bomen in de Grimmingestraat. Dit is nodig omdat de gezondheid van de bomen de afgelopen jaren sterk is afgenomen, tevens veroorzaken de wortels van de bomen schade aan de straatkolken wat mogelijk wateroverlast kan veroorzaken. Na de bomenkap haalt een aannemer de wortels uit de grond en herstelt de straatkolken.
Voor december 2022 plant de gemeente 16 bomen en brengt een groenstrook aan ter hoogte van de honden uitlaatplaats. Er komen minder bomen terug omdat er niet overal voldoende groeiruimte is. Dit komt door kabels en leidingen in de grond. Bewoners ontvangen bericht van de aannemer als het werk start.

Publicatiedatum: 5 september 2022

De gemeente kapt in het najaar 2022 9 bomen in de Mandenmakerstraat. Dit is nodig omdat de wortels van de bomen in de parkeervakken de bestrating omhoog duwen en de bestrating verzakt. Dit geeft onveilige situaties. Na de bomenkap haalt een aannemer de wortels uit de grond en herstelt de bestrating.
In het plantseizoen (november- april) worden meerstammige struiken, bomen en onderbeplanting geplant. In het kader van het veranderende klimaat en het Bredase thema Stad in een park is rekening gehouden met een optimale vergroening van de straat. Bewoners ontvangen bericht van de aannemer als het werk start.

Publicatiedatum: 5 september 2022

Na de zomervakantie kapt de aannemer namens de gemeente 7 bomen in de Marijke Meustraat. Dit is nodig omdat de wortels van de bomen de bestrating omhoog duwen. 2 bomen worden pas verwijderd bij de geplande rioleringswerkzaamheden. Op enkele plekken komen tijdelijk boombakken terug.

Eerdere berichtgeving

De gemeente kapt 9 bomen in de Marijke Meustraat. Dit is nodig omdat de bomen zorgen voor overlast en onveilige situaties. Na de bomenkap haalt een aannemer de wortels uit de grond en herstelt de bestrating. Bewoners ontvangen voorafgaande aan het werk bericht van de aannemer. Nieuwe bomen worden later aangeplant als het project voor rioolvervanging start. Bewoners worden hierover tegen die tijd geïnformeerd.

In het najaar van 2022 kapt de gemeente 8 bomen in de Maria Koijenhof. Dit is nodig omdat de wortels van de bomen in de parkeervakken de bestrating omhoog duwen. Dit geeft onveilige situaties. Na de bomenkap haalt een aannemer de wortels uit de grond en herstelt de bestrating.
Er komen geen bomen terug omdat er niet voldoende groeiruimte is. Dit komt door kabels en leidingen in de grond en de aanwezigheid van de parkeervakken. Bewoners ontvangen bericht van de aannemer als het werk start.

Publicatiedatum: 5 september 2022

De 4 monumentale kastanjes (1830-1840) aan de Baronielaan vertonen tekenen van de kastanjebloedingsziekte. Dit is de uitkomst van extern onderzoek. De bomen zijn 23 mei 2022 gesnoeid door een expert in onderhoud en behoud van monumentale bomen. Dit beperkte zich tot het innemen of verwijderen van aangetaste takken waarbij de vorm van de kastanjes zoveel als mogelijk wordt gerespecteerd. Door nu te snoeien kunnen deze bomen wellicht in de toekomst behouden blijven. 

De gemeente heeft 44 bomen in de Kasterleestraat en Willebroekstraat gekapt. Dit is nodig omdat de bomen zorgen voor overlast en onveilige situaties. Na de bomenkap haalt een aannemer de wortels uit de grond en herstelt de bestrating en gazons.  Voor april 2023 komen er 33 bomen terug. Er komen minder bomen terug omdat er niet overal voldoende groeiruimte is. Dit komt door kabels en leidingen in de grond. Bewoners ontvangen bericht van de aannemer als het werk start. 

Medio februari 2022 zijn tijdens een zware storm 2 bomen in de straat omgewaaid. Een extern bureau heeft de veiligheid van enkele bomen gecontroleerd met een trekproef die een storm nabootst. Zo kan worden vastgesteld of een boom bij storm veilig staat. En bepaald worden of het nodig is verdere maatregelen te nemen zoals snoeien of bomenkap. 

In juli 2022 heeft de gemeente 5 bomen gekapt vanwege de veiligheid. Er zijn 3 bomen terug geplant in de groenvakken. Vanwege kabels en leidingen is het niet mogelijk bomen in het trottoir te planten. De bomen die in het trottoir blijven staan inspecteert de gemeente jaarlijks. 

Kap en herplant bomen. In februari 2022 zijn er tijdens een zware storm 3 bomen op het gazon in de Joshof omgewaaid. De andere bomen op het veld zijn op veiligheid gecontroleerd. Dit is nodig om te bepalen of verdere maatregelen nodig zijn zoals snoeien of bomenkap.

Uit veiligheid zijn 2 bomen verwijderd. De andere bomen kunnen behouden blijven. Voor de veiligheid is het ook nodig om 14 bomen te kandelaberen. Dit betekent dat takken sterk ingekort worden en takstompen overblijven, ‘de kandelaar’. Deze bomen worden in de toekomst als knotboom onderhouden. In het plantseizoen komen 6 nieuwe bomen (2 soorten kersen).