Bavel Update

Overzicht met nieuwsbrieven Bavel. Wilt u deze Bavel Update in uw mailbox ontvangen, meld u dan aan.

Aanmelden Bavel Update

Aanmelden

Afmelden Bavel Update

Ontvangt u de Bavel Update, dan kunt u zich hiervoor ook weer afmelden
Uiteraard kunt u zich altijd weer opnieuw aanmelden. 

Overzicht Bavel Updates

Even voorstelen: wethouder Eddie Förster 

21 september jl. nam Eddie Förster het stokje over van Daan Quaars als wethouder Veiligheid en Leefbaarheid, Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Jeugdzorg en Sport. Eddie is daarmee ook de nieuwe ‘wethouder Bavel’. Samen met wethouder Jeroen Bruijns gaat hij aan de slag met Bavel. 
Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bavel, Kerkstraat 36 en 36A’ ter visie

Voor het perceel Kerkstraat 36 en 36A in Bavel ligt er een plan om een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen en één grondgebonden levensloopbestendige woning te bouwen. Het plan past niet in het huidige bestemmingsplan ‘Bavel’. Daarom is het ontwerpbestemmingsplan 'Bavel, Kerkstraat 36 en 36A’ opgesteld. 
Lees verder

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan ‘Bavel, Nieuw Tervoort’ 

Aan de westkant van Bavel, tussen de Lange Bunder, de A27, de Kluisstraat en de Dorstseweg liggen gronden die tot voor kort in gebruik waren door agrariërs. Deze gronden zijn het plangebied voor een nieuw woongebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op woensdag 8 november a.s. is tussen 18:30 en 20:00 uur er een inloopavond over dit plan in ‘De Tussendûr' aan de Pastoor Doensstraat 3 in Bavel. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt vrij binnenlopen, de plannen inzien en eventuele vragen stellen. 
Lees verder
 

Onderhoud Brigidastraat 

Momenteel wordt gewerkt aan het groot onderhoud aan de Brigidastraat. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Bewoners worden per fase op de hoogte gebracht van de start van de volgende fase. Planning is dat werkzaamheden begin 2024 gereed zijn. 
Lees verder

Bestemmingsplan Roosbergseweg 

Societas Vastgoed B.V. wil op het perceel achter de woningen aan de Roosbergseweg 8 in Bavel 5 woningen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) realiseren. Hierbij bouwen particulieren samen hun toekomstige huizen. Het bestemmingsplan is op 12 oktober 2023 ongewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld.
Lees verder

 • Bavel denkt massaal mee over toekomstplannen
  Terugblik Wintermarkt 21 januari 2023
 • Laatste nieuws over de voortgang MFA
  Voorstel om de Lange Vore aan te wijzen als voorkeursvariant en om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen wordt donderdag 2 februari 2023  in een openbare beeldvormende raadsessie besproken. 
 • Nieuwe woonbuurt aan Dorstseweg haalbaar
  Haalbaarheid is aangetoond en de haalbaarheidsfase is afgesloten. Verwachting is dat voor de zomer van 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt. Het plan kan dan voor het einde van het jaar in de gemeenteraad worden vastgesteld

 • Update onderhoud Brigidastraat
  Variant, waarbij het behoud van zoveel mogelijk bomen door de weg over de hele lengte te versmallen, bleek het meest gewenst. Toch moeten er een aantal bomen  worden gekapt. Dit gebeurt in maart. Overige werkzaamheden staan gepland voor september.  

Lees het hele bericht

De gemeente gaat onderhoud uitvoeren aan de voetpaden van de Brigidastraat in Bavel. Specifiek gaat het om de voetpaden tussen de Deken Dr. Dirckxweg en Kalverwei. De bomen zorgen er voor dat de voetpaden te smal zijn. Ook drukken wortels de tegels omhoog. De gemeente ziet 2 mogelijke manieren om het voetpad te herstellen en nodigt het dorp uit om mee te denken over de gewenste oplossing. 

Vanaf 19 oktober tot 1 november 2022 kunt u uw voorkeur doorgeven op PlanBreda.nl
Ook is er op 19 oktober een inloopbijeenkomst van 16.00 tot 19.00 uur in Dorpshuis ’t Klooster in Bavel (Jack van Gilsplein 1). U kunt dan de plannen bekijken, vragen stellen en uw voorkeur doorgeven.

Meer informatie groot onderhoud Brigidastraat