Gemeenteraad stemt unaniem voor toekomstplannen Bavel

De Bredase gemeenteraad stemde donderdag 25 januari jl. unaniem in met de ‘Gebiedsvisie Bavel 2040’. Het document waarin staat beschreven hoe het dorp er rond 2040 uit moet zien, en waar veel inwoners van Bavel anderhalf jaar hard aan hebben gewerkt, kreeg de handen op elkaar van alle raadsfracties.

Nog nooit was er in Breda een traject waarbij zo intensief samen met bewoners naar de toekomst van een wijk of dorp gekeken is. Dat ging in het begin niet zonder slag of stoot. Maar Bavel koos ervoor zelf de schouders eronder te zetten. Met als resultaat deze historische mijlpaal voor het dorp Bavel.

Het uitgangspunt moet volgens de gemeenteraad zijn dat de Gebiedsvisie Bavel 2040 een leidraad vormt voor de koers die de komende jaren gevaren wordt: meer ruimte voor natuur en recreatie, herinrichting van het Jack van Gilsplein, ongeveer duizend woningen erbij, ruimte voor extra bedrijventerrein en voldoende voorzieningen waar huidige én toekomstige bewoners van Bavel terechtkunnen. 

Meer informatie  Gebiedsvisie Bavel 2040