Gebiedsvisie Bavel 2040

Bavel is een fijn dorp om te wonen: een fraaie landelijke ligging, aangenaam dorps karakter en de voorzieningen van de grote stad om de hoek. Tegelijkertijd spelen er een aantal grote opgaven. In en rond Bavel zijn nieuwe woon- en werkgebieden gepland. Deze dragen bij aan de grote behoefte aan woningen en bedrijvenlocaties maar gaan ook impact hebben op het dorp en vragen om een zorgvuldige inpassing. De leefomgeving moet aangepast worden aan klimaatverandering en er zijn maatregelen nodig om de biodiversiteit en kwaliteit van natuur te verhogen. En vanuit het dorp is behoefte aan meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te recreëren in het buitengebied. Allemaal opgaven die in onderlinge samenhang bekeken moeten worden. Dat hebben betrokken mensen van de gemeente Breda en trotse Bavelnaren met de gebiedsvisie Bavel 2040 gedaan. Kijk jij mee in de toekomst van Bavel?

“In 2040 is Bavel als aantrekkelijk dorp verder ontwikkeld en de leefbaarheid verbeterd. Bavel levert een waardevolle bijdrage aan de woon- en leefomgeving in Breda en andersom. Bavel, dorpse parel in de stedelijke regio van Breda!”

Lees meer over de gebiedsvisie

2 films Gebiedsvisie 2040

Samen aan de slag voor Bavel

De Gebiedsvisie Bavel 2040 kwam er na een intensieve samenwerking tussen vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente Breda. In vijf themagroepen kwamen deelnemers sinds de zomer van 2022 elke maand bijeen. Een integraal team coördineerde het traject en voegde alle input samen. Andere Bavelnaren dachten mee tijdens verschillende informatiemomenten. Dankzij deze wisselwerking is een integrale visie tot stand gekomen, die aansluit bij bestaande visies en het beleid van de gemeente Breda. Samen kwamen ze tot 5 speerpunten voor Bavel in 2040:

  1. groenblauwe mantel rondom het dorp
  2. levendig dorpshart voor ontmoeten en speciaalzaken
  3. kenmerken en kwaliteiten van dorps wonen behouden
  4. een nieuw bedrijventerrein met meerwaarde
  5. gezonde en duurzame mobiliteit

Wil je meer informatie over het voortraject van de Gebiedsvisie Bavel 2040?