Verkenning op participatie in Bavel

Participatie in Bavel

We staan aan de vooravond van een aantal grote opgaven in Bavel: woningbouw, werklocaties en voorzieningen zoals de multifunctionele accommodatie (MFA). Flinke uitdagingen en mogelijk ook kansen. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen dorp en gemeente.

In de eerste helft van 2022 is een gezamenlijke verkenning op participatie uitgevoerd. Deelnemers vanuit het dorp en van de gemeente bogen zich over de vraag hoe de gemeente en het dorp kunnen (blijven) samenwerken. Dit leverde een set aan gezamenlijke uitgangspunten op die leidend zijn voor de verdere participatie in Bavel.

Onderwerpen participatie

 • Toine van Es, dorpsraad Bavel (gedeeld voorzitter)
 • Jac van Gils, belangengroep Behoud Bavels Buitengebied (gedeeld voorzitter)
 • Ad Bastiaansen, belangengroep Lange Bunder / Gilzeweg (gedeeld voorzitter)
 • Jan Dirk Geschiere, programmamanager Bavel gemeente Breda (gedeeld voorzitter)
 • Marco Kiezenberg, dorpsraad Bavel
 • Arjan Bol, ondernemingsvereniging Bavel Onderneemt ‘t
 • Ben Vaesen, de Harmonie
 • Jacqueline van Eijk, KBO Bavel
 • Arnoud Klep, tennisvereniging Bavel
 • Suzanne Huijben, huisarts Bavel
 • Ad Boeren, ZLTO afdeling Breda
 • Heleen Groot, woningcorporatie Laurentius
 • Sanne Rops, KPJ Bavel
 • Barry Hellings, basisschool de Spindel
 • Jodie Joossen, stedenbouwkundig ontwerper, inwoner Bavel
 • Hans Vollaard, stedenbouwkundige gemeente Breda
 • Christel Eversdijk, landschapsarchitect gemeente Breda
 • Henk van de Corput, wijkzaken gemeente Breda
 • Margot Strik, projectleider werklocaties gemeente Breda
 • Boaz Adank, wethouder Economie, Sociale Zaken, Internationaal, Bedrijfsvoering en Coördinatie aanpak Corona gemeente Breda
 • Tim van het Hof, oud-wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed, Klimaat en Regionale Samenwerking gemeente Breda

Op 30 mei 2022 hebben 17 vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente Breda hun handtekening gezet onder een zogenaamd doorstartdocument.
Lees het nieuwsbericht van 31 mei 2022

Er bestaan meerdere visies over Bavel, te weten de visie Bavel2030 van de dorpsraad Bavel, de beleidsnotitie ‘Liefde en zorg voor Bavel’ van Platform Lange Bunder/Gilzeweg, de zienswijze van Behoud Bavels Buitengebied, de visie ‘Samen genieten van Bredaas buitengebied’ van ZLTO Breda en de Omgevingsvisie Breda 2040, toegespitst op Bavel. Deze laatste is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de verschillende visies en hoe deze tot stand gekomen zijn. De partijen in Bavel zien het als een gezamenlijke opgave om op zoek te gaan naar de overlap en deze verschillende visies zo veel mogelijk, onderbouwd met argumenten, met elkaar te verenigen in een gebiedsvisie.

Lees meer over de meegenomen visies

Tijdens deze 4e en laatste avond stond het aanscherpen van het voorgestelde doorstartdocument op het programma. Dit document beschrijft gezamenlijke uitgangspunten die de basis vormen waarop de gemeente Breda en Bavel met elkaar gaan samenwerken bij grote ruimtelijke projecten in het dorp. Na een korte presentatie over de inhoud van het document, konden de deelnemers aanpaspunten en aandachtspunten voordragen. Deze werden gezamenlijk vastgesteld om in het document de laatste puntjes op de i te zetten.

Lees het hele nieuwsbericht

Op 23 maart 2022 kwamen de deelnemers van de verkenning Samen ruimte maken in Bavel voor de 3e keer  bijeen. Op het programma stond een procesmatige verkenning over de samenwerking op het programma. Na korte presentaties van de Bredase participatieleidraad en mogelijke ideeën voor samenwerking, inventariseerden de deelnemers wat er voor de verschillende stakeholders belangrijk is in de samenwerking bij grote ruimtelijke projecten in Bavel.

Lees het hele nieuwsbericht

Op 9 maart 2022 kwamen de deelnemers van de verkenning Samen ruimte maken in Bavel voor de 2e keer bijeen. Op het programma stond een inhoudelijke verkenning. Na korte presentaties van de verschillende visies gingen de deelnemers met elkaar op zoek naar waar overlap zit, waar niet en wat verder onderzocht moet worden.

Lees het hele nieuwsbericht

Op 23 februari 2022 was de startbijeenkomst van de verkenning Samen ruimte maken in Bavel. Zo’n 20 vertegenwoordigers vanuit het dorp en de gemeente buigen zich komende weken over de vraag hoe de gemeente en het dorp beter met elkaar in gesprek komen én blijven. Daarvoor starten zij een verkenning, waarin ze in een gezamenlijk proces van 4 bijeenkomsten proberen te komen tot een set aan gezamenlijke uitgangspunten. Denk aan basisprincipes en werkafspraken die leidend gaan zijn voor de verdere ontwikkelingen en de participatie in Bavel.

Lees het hele nieuwsbericht