Afronding participatieverkenning: handen op elkaar, puntjes op I

Op 20 april 2022 kwamen de deelnemers van de verkenning Samen ruimte maken in Bavel voor de laatste keer bijeen. Tijdens deze vierde avond stond het aanscherpen van het voorgestelde doorstartdocument op het programma. Dit document beschrijft gezamenlijke uitgangspunten die de basis vormen waarop de gemeente Breda en Bavel met elkaar gaan samenwerken bij grote ruimtelijke projecten in het dorp. Na een korte presentatie over de inhoud van het document, konden de deelnemers aanpaspunten en aandachtspunten voordragen. Deze werden gezamenlijk vastgesteld om in het document de laatste puntjes op de i te zetten.

De avond begon met het bedanken van de deelnemers en in het bijzonder de voorzitters voor de tijd en energie die ze in het proces hebben gestoken. Daarna namen onafhankelijk procesbegeleiders Gerben van den Hurk en Eefje Rolsma de aanwezigen mee in de inhoud van het doorstartdocument. Dit document bestaat uit procesmatige uitgangspunten van de toekomstige samenwerking en inhoudelijke uitgangspunten van de thema’s Wonen, Ontspannen en Leven, Werken, Infrastructuur en Natuur. Daarna gingen deelnemers in verschillende themahoeken met de inhoud aan de slag. In iedere hoek konden zij de stukken uit het doorstartdocument lezen en aanpaspunten en aandachtspunten voorstellen. Deze punten werden aan het einde van de avond met de groep gedeeld en bij overeenstemming gezamenlijk vastgesteld. De avond werd positief afgesloten met de afspraak dat de voorzitters de puntjes op de i gaan verwerken in het doorstartdocument. Na een check van alle deelnemers wordt dit document openbaar gemaakt, zodat alle belangstellenden kennis kunnen nemen van de oogst van de verkenning.

De verkenning Samen ruimte maken in Bavel

Bavel staat aan de vooravond van een aantal grote ruimtelijke opgaven. Denk aan woningbouw, werklocaties en voorzieningen zoals de MFA. Een goede samenwerking tussen de gemeente en het dorp is belangrijk om hier goed vorm aan te geven. De gemeenteraad stelde eerder de Omgevingsvisie Breda 2040 vast. Tegelijkertijd zijn er initiatieven vanuit het dorp die vanuit een breed gedragen proces zijn opgehaald, zoals de visie Bavel2030 van Dorpsraad Bavel, de beleidsnota ‘Liefde en zorg voor Bavel’ van Platform Lange Bunder/Gilzeweg, de zienswijze van Behoud Bavels Buitengebied en ‘Samen genieten van Bredaas buitengebied’ van ZLTO afdeling Breda. Het is de bedoeling dat deze verschillende trajecten beter op elkaar gaan aansluiten. Daarom buigen vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente zich met elkaar over de vraag hoe de gemeente en het dorp beter met elkaar in gesprek komen én blijven.