Positieve aftrap participatieverkenning Samen ruimte maken in Bavel

Op 23 februari 2022 vond de startbijeenkomst plaats van de verkenning Samen ruimte maken in Bavel. Zo’n 20 vertegenwoordigers* vanuit het dorp en de gemeente gaan zich de komende weken buigen over de vraag hoe de gemeente en het dorp beter met elkaar in gesprek komen én blijven. Daarvoor starten zij een verkenning, waarin ze in een gezamenlijk proces van 4 bijeenkomsten proberen te komen tot een set aan gezamenlijke uitgangspunten. Denk aan basisprincipes en werkafspraken die leidend gaan zijn voor de verdere ontwikkelingen en de participatie in Bavel.

Bavel staat aan de vooravond van een aantal grote ruimtelijke opgaven. Denk aan woningbouw, werklocaties en voorzieningen zoals de MFA. Een goede samenwerking tussen de gemeente en het dorp is belangrijk om hier goed vorm aan te geven. De gemeenteraad stelde eerder de Omgevingsvisie Breda 2040 vast. Tegelijkertijd zijn er initiatieven vanuit het dorp die vanuit een breed gedragen proces zijn opgehaald, waaronder de visie Bavel2030, het Masterplan leefbaarheid Liefde en zorg voor Bavel en de zienswijze van Behoud Bavels Buitengebied. Het is de bedoeling dat deze verschillende trajecten beter op elkaar gaan aansluiten. Daarom gaan vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente met elkaar aan de slag vanuit de centrale vraag: ‘Hoe vertalen we de vastgestelde omgevingsvisie van de gemeente en de wensen van het dorp in een gebiedsvisie waarin het dorp en de gemeente zich herkennen? En wat is daar in de samenwerking voor nodig?’

Tijdens de startbijeenkomst benadrukten wethouders Tim van het Hof en Boaz Adank dat zij als bestuurlijk opdrachtgevers namens het hele college van burgemeester en wethouders achter deze verkenning staan en de uitkomsten van dit proces zullen omarmen. De verkenning vindt plaats onder gedeeld voorzitterschap van Toine van Es, voorzitter dorpsraad Bavel, Jac van Gils, initiatiefnemer Belangengroep Behoud Bavels Buitengebied, Ad Bastiaansen, initiatiefnemer Belangengroep Lange Bunder/Gilzeweg en Jan-Dirk Geschiere, programmamanager Bavel bij gemeente Breda.

De eerste bijeenkomst was met name bedoeld om de deelnemers met elkaar te laten kennismaken en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Afsluitend zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over de spelregels die ze met elkaar in het proces willen afspreken. De bijeenkomst werd positief afgesloten en heeft gezorgd voor een goed startpunt waarop kan worden doorgepraat over wat er nodig is om als dorp en gemeente beter met elkaar in gesprek te komen én te blijven. Om zo samen letterlijk en figuurlijk ruimte te maken in Bavel.

Heeft u vragen over de verkenning? Dan kunt u contact opnemen met Gerben van den Hurk. Ook werken leden van het programma Bavel van de gemeente Breda de komende tijd op gezette tijden in Bavel. Zo zijn ze dichtbij en aanspreekbaar voor het geval er vragen leven. Op 9 en 23 maart zijn ze aanwezig vanaf 13.00 uur in Dorpshuis ‘t Klooster. Kom gerust langs als u een vraag of opmerking heeft.

Meer info en overzicht deelnemers verkenning