Bavel en Breda bekrachtigen gezamenlijke vertrekpunten voor grote ruimtelijke ontwikkelingen

Op 30 mei 2022 hebben 17 vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente Breda hun handtekening gezet onder een zogenaamd doorstartdocument. Dit document beschrijft de werkafspraken en gezamenlijke uitgangspunten die de basis vormen van de wijze waarop de gemeente en Bavel gaan samenwerken bij toekomstige grote ruimtelijke projecten in het dorp. 

Bavel staat aan de vooravond van een aantal grote opgaven: woningbouw, werklocaties, natuur en voorzieningen zoals de multifunctionele accommodatie (MFA). Flinke uitdagingen, maar ook kansen. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen dorp en gemeente. Om de onderlinge samenwerking te bevorderen, startten vertegenwoordigers uit het dorp en de gemeente begin 2022 een verkenning. Onderdeel hiervan was de vraag hoe het dorp en de gemeente beter met elkaar in gesprek konden komen en blijven samenwerken.

“Een stevig fundament als voorzichtige eerste stap naar de toekomst, met als eerste halte: een gedragen gebiedsvisie voor Bavel”. Zo typeerde een van de voorzitters uit Bavel het zogenaamde doorstartdocument. Dit document bevat concrete werkafspraken over hoe de gemeente en het dorp samen willen optrekken om in co-creatie te komen tot een gebiedsvisie voor Bavel. Dit document wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast beschrijft het document ook inhoudelijk uitgangspunten op de thema’s Wonen, Infrastructuur, Werken, Ontspannen & Leven en Natuur.

Na afloop bedankten wethouders Boaz Adank en Tim van het Hof alle deelnemers van de verkenning. In het bijzonder stonden ze stil bij de bijzondere inspanning van de voorzitters; Toine van Es (Dorpsraad Bavel), Ad Bastiaansen (Belangengroep Lange Bunder/Gilzeweg), Jac van Gils (Belangengroep Behoud Bavels Buitengebied) en Jan Dirk Geschiere (Programmamanager gemeente Breda).  

Belangstellenden kunnen het document vinden op de website breda.nl/bavel. Daarnaast is een papieren exemplaar op te halen tijdens een van de wekelijkse inloopmomenten, elke woensdag vanaf 13.00 uur in Dorpshuis ’t Klooster. Daar kan iedereen ook terecht voor meer informatie. Ook worden mensen die betrokken willen zijn in het vervolg nadrukkelijk gevraagd zich daar te melden.  

Bekijk het doorstartdocument