Participatieverkenning: op zoek naar overlap

Tijdens de participatieverkenning zijn verschillende visies naast elkaar gelegd.

Op 9 maart 2022 kwamen de deelnemers van de verkenning Samen ruimte maken in Bavel weer bijeen. Tijdens deze tweede avond stond een inhoudelijke verkenning op het programma. Na korte presentaties van de verschillende visies gingen de deelnemers met elkaar op zoek naar waar overlap zit, waar niet en wat verder onderzocht moet worden.

Christel Eversdijk van de gemeente Breda nam de aanwezigen mee in de Omgevingsvisie Breda 2040 en wat hierin over Bavel is geschreven. Daarna vertelde Toine van Es, voorzitter van de dorpsraad Bavel, over de visie Bavel2030 en hoe die tot stand gekomen is. Behoud Bavels Buitengebied had daarbij aangegeven dat hun visie verwerkt zat in het verhaal van de dorpsraad. Tot slot kwamen Jeroen Saeijs en Ad Bastiaansen aan het woord over het Masterplan leefbaarheid Liefde en zorg voor Bavel van Belangengroep Lange Bunder/Gilzeweg. Na deze presentaties inventariseerden de deelnemers aan de hand van 5 thema’s waar kansen zitten (waar zit overlap?), waar het schuurt (waar zit geen overlap?) en wat nog verder onderzocht moet worden (waar weten we wellicht nog onvoldoende van?). De vervolgstap is om de oogst van deze bijeenkomst (inhoudelijke inventarisatie) en de volgende bijeenkomst (procesmatige inventarisatie) te vertalen in gezamenlijke uitgangspunten.

De verkenning Samen ruimte maken in Bavel

Bavel staat aan de vooravond van een aantal grote ruimtelijke opgaven. Denk aan woningbouw, werklocaties en voorzieningen zoals de MFA. Een goede samenwerking tussen de gemeente en het dorp is belangrijk om hier goed vorm aan te geven. De gemeenteraad stelde eerder de Omgevingsvisie Breda 2040 vast. Tegelijkertijd zijn er initiatieven vanuit het dorp die vanuit een breed gedragen proces zijn opgehaald, waaronder de visie Bavel2030 en de zienswijze van Behoud Bavels Buitengebied. Het is de bedoeling dat deze verschillende trajecten beter op elkaar gaan aansluiten. Daarom buigen vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente zich met elkaar over de vraag hoe de gemeente en het dorp beter met elkaar in gesprek komen én blijven.