Samenwerking verrijken: verschillende visies over samenwerking naast elkaar gelegd tijdens participatieverkenning

Op 23 maart 2022 kwamen de deelnemers van de verkenning Samen ruimte maken in Bavel weer  bijeen. Tijdens deze derde avond stond een procesmatige verkenning over de samenwerking op het programma. Na korte presentaties van de Bredase participatieleidraad en mogelijke ideeën voor samenwerking, inventariseerden de deelnemers wat er voor de verschillende stakeholders belangrijk is in de samenwerking bij grote ruimtelijke projecten in Bavel.

Natalie Snel van de gemeente Breda nam de aanwezigen mee in de participatieleidraad en de wijze van besluitvorming bij de gemeente Breda. Daarna vertelden de mede voorzitters van dit verkenningsproces Ad Bastiaansen (Platform Lange Bunder Gilzeweg) en Marco Kiezenberg (Dorpsraad Bavel), over hun ideeën voor een vernieuwende vorm van samenwerking. En voor integrale samenwerking vanuit gezamenlijke randvoorwaarden. Na de presentaties gaven de deelnemers aan waar ze energie van krijgen, wat ze zorgen baart en welke vragen ze nog hebben. Daarna kropen deelnemers in de huid van een wethouder, raadslid, ambtenaar en belanghebbende om te bepalen wat zij belangrijk vinden en nodig hebben voor een goede samenwerking. De vervolgstap is om de oogst van deze bijeenkomst (procesmatige inventarisatie) en de vorige bijeenkomst (inhoudelijke inventarisatie) te vertalen in gezamenlijke uitgangspunten.

De verkenning Samen ruimte maken in Bavel

Bavel staat aan de vooravond van een aantal grote ruimtelijke opgaven. Denk aan woningbouw, werklocaties en voorzieningen zoals de MFA. Een goede samenwerking tussen de gemeente en het dorp is belangrijk om hier goed vorm aan te geven. De gemeenteraad stelde eerder de Omgevingsvisie Breda 2040 vast. Tegelijkertijd zijn er initiatieven vanuit het dorp die vanuit een breed gedragen proces zijn opgehaald, waaronder de visie Bavel2030 , beleidsnota “Liefde en zorg voor Bavel, ZLTO visie en de zienswijze van Behoud Bavels Buitengebied. Het is de bedoeling dat deze verschillende trajecten beter op elkaar gaan aansluiten. Daarom buigen vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente zich met elkaar over de vraag hoe de gemeente en het dorp beter met elkaar in gesprek komen én blijven.