Co-creatie ‘Samen aan de slag voor Bavel’ om te komen tot Gebiedsvisie Bavel 2040

De toekomst van Bavel is van ons allemaal. Daarom werkt een team van betrokken mensen van de gemeente Breda in co-creatie met trotse Bavelnaren aan een Gebiedsvisie Bavel 2040. Een toekomstbeeld van en voor het dorp met nieuwe woningen, meer ontmoetingsplaatsen, een plek voor de verenigingen en meer ruimte voor bedrijven en natuur. Daarbij weten we ook allemaal: er is weinig ruimte en de belangen zijn soms tegenstrijdig. ​Dat maakt het een bijzonder maar ook nieuw proces. Onderweg kunnen we leren van elkaar. Want, Bavel is het waard.

We beginnen niet met een leeg vel. Er liggen al mooie visies uit het dorp, en de gemeente heeft de Omgevingsvisie Breda 2040 vastgesteld. Deze visies brengen we samen en werken we op door. In het voorjaar van 2023 wordt de gezamenlijke visie aan de gemeenteraad aangeboden. Hierdoor leggen we nu het fundament voor de toekomst van het dorp. En daar betrekken we ook andere Bavelnaren bij.

Bekijk de veel gestelde vragen voor meer informatie over dit bijzondere co-creatie proces.

Wil je meer informatie over het voortraject? Lees hier meer over de participatieverkenning.

Veelgestelde vragen

In totaal werken er ongeveer 35 mensen aan de Gebiedsvisie Bavel 2040. Die mensen zijn verdeeld in verschillende themagroepen. Zij onderzoeken de (on)mogelijkheden van de verschillende thema’s voor Bavel. Zo buigen zij zich over vragen als: Waar en hoeveel woningen kunnen er komen? Hoe kunnen de wegen daarop aangepast worden? Waar mogelijk is er ruimte voor werklocaties en natuur? En welke voorzieningen zijn nodig en gewenst? De voorzitters van de themagroepen zorgen ervoor dat ook andere mensen en organisaties uit Bavel betrokken worden, én dat de thema’s in samenhang worden bekeken. 

De toekomst van Bavel krijgt het komend half jaar vorm. Het gaat dus om belangrijke keuzes. Daarom zal het niet altijd makkelijk zijn om tot een gedragen conclusie te komen, maar alle leden streven ernaar om over de eigen schaduw heen te kijken.    

Themagroepen

 • Wonen
 • Infrastructuur
 • Werken
 • Leven & ontspannen
 • Natuur

Deelnemers ‘Samen aan de slag voor Bavel’

Peter van der Velden (onafhankelijk procesbegeleider), Jan Dirk Geschiere, Toine van Es, Jac van Gils, Ad Bastiaansen, Arnoud Klep, Jeroen Saeijs, Hans Vollaard, Ronald Heeringen, Jodie Joossen, Eric Jongen, Raymond Claassen, Harrie van Dekken, Stephan Buckens, Connie van de Horst, Bas de Bruijn, Michael Burm, Ad van Dongen, Tom Hendriks, Joost Roks, Christ Boomaars, Jody Broeders, Frank Oomen, Jenny Verheyen, Dorinda Rommens, Sander Böse, Marco Kiezenberg, Suzanne Huyben, Jan van Disseldorp, Wendy Grauwmans, Henk van de Corput, John Hellemons, Ad Boeren, Wouter Schuitema, Hans Deelen, Marjolein den Boer, Bram Franken, Linda Vlamings.

Het team van ‘Samen aan de slag voor Bavel’ hield op zaterdag 21 januari 2023 van 11.00 tot 14.00 uur een wintermarkt. Tijdens dit gezellige evenement kon iedereen met het team in gesprek  gaan en om ons mee te denken.

We starten natuurlijk niet met een leeg vel. Er liggen al visies, plannen, kaders en ideeën vanuit het dorp en de gemeente. Die gebruiken we als basis om op door te werken. Hieronder een overzicht:

 • Dorpsvisie Bavel2030 (Dorpsraad Bavel)
 • Omgevingsvisie Breda 2040 (Gemeente Breda)
 • Beleidsnotitie ‘Liefde en Zorg voor Bavel’ (Platform Lange Bunder/Gilzeweg)
 • Zienswijze Actiegroep Behoud Bavels Buitengebied
 • Visie ‘Samen genieten van Bredaas buitengebied’ (ZLTO)
 • Visie Ulvenhoutse bos

In de eerste helft van 2022 is een gezamenlijke verkenning op participatie uitgevoerd. Deelnemers vanuit Bavel en van de gemeente Breda bogen zich over de vraag hoe de gemeente en het dorp kunnen (blijven) samenwerken. Dit leverde een set aan gezamenlijke uitgangspunten op, het ‘Bavels Model’. Het werken aan de Gebiedsvisie Bavel 2040 volgt hier rechtstreeks uit.

De planning was dat in maart 2023 elke themagroep een conclusie opleverde. Vervolgens verwerken we de conclusies samen in de Gebiedsvisie Bavel 2040, die we in april 2023 verwachten aan te bieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de visie daarna vast.

De Gebiedsvisie Bavel 2040 is straks leidend bij het maken van plannen voor ruimtelijke projecten in Bavel. Projecten die wat betreft ontwikkelingstijd nog jaren kunnen duren. We hebben afgesproken dat we tot de vaststelling van de Gebiedsvisie Bavel 2040 geen besluiten over ruimtelijke projecten nemen die we niet meer kunnen omkeren, tenzij we gezamenlijk besluiten dat we een ontwikkeling in het dorp wel de ruimte willen geven.  Tussendoor kunnen er eventueel ook al geplande stadsbrede ontwikkelingen in Bavel landen.