Aan de slag met Bavel. Help je mee?

Gezocht: Bavelnaren om te helpen bij de woningbouwplannen

Als inwoner van Bavel is dit je kans om te helpen bij het maken van de woningbouwplannen voor het dorp. We nodigen je uit om mee te doen.
In januari is namelijk Gebiedsvisie Bavel 2040 aangenomen door de gemeenteraad. Hierin staan de plannen voor de toekomst van het dorp, waaronder woningbouw.

De gebiedsvisie is gemaakt in nauwe samenwerking tussen gemeente en het dorp. Sinds 2022 werkten 40 inwoners van Bavel en ambtenaren van gemeente Breda samen om een gezamenlijk plan voor het dorp te maken.  Nu is het tijd om concreet aan de slag te gaan met de woningbouwplannen.

projectlogo voor Bavel

Nieuwe woningen in Bavel

Bavel is een fijn dorp om te wonen. Het heeft een fraaie landelijke ligging en een aangenaam dorps karakter. De voorzieningen van de grote stad liggen om de hoek.  In Bavel moeten nieuwe woningen komen, om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woonruimte in Bavel en binnen de gemeente Breda. 
In de Gebiedsvisie zijn daarom 2 locaties aangewezen voor woningbouw. In Bavel-West ('Vennekes') gaat het om 350 tot 450 woningen en in Bavel-Zuid ('Roosberg) om ongeveer 560 woningen. 'Het bouwen gaat stapsgewijs, in circa 10 jaar. 
 

Bavel tekening gebieden nieuwe woningen
Kaart gebieden nieuwe woningen

Geef input voor het maken van de plannen

In de Gebiedsvisie is bepaald hoeveel woningen er moeten komen. Maar nu moeten deze aantallen worden omgezet in passende plannen: wat komt waar, welke wensen zijn er, hoe kunnen we zorgen dat het zo goed mogelijk past bij het dorp. Dit zijn zaken waarover je als inwoner vast ideeën hebt, en wellicht ook zorgen en wensen. 
We nodigen je uit om deel te nemen in een klankbordgroep. Zo krijg je de kans om echt advies te geven, vanuit jouw oogpunt. Je helpt dus zorgen dat belangrijke zaken worden besproken bij het maken van de plannen. Dat wil niet zeggen dat alles kan, maar het zorgt wel dat je buurt, straat of aandachtsgroep een duidelijke stem heeft. 

De initiatiefnemer voor de klankbordgroep is de gemeente samen met de projectontwikkelaars. De klankbordgroep is een ondersteuning voor het projectteam, volgens het zogenaamde tweede niveau van de Bredase participatieleidraad, namelijk 'adviseren'. Dat betekent dat de initiatiefnemer (gemeente en ontwikkelaar) de opbrengst gebruikt bij de uitwerking van plannen, of anders onderbouwt waarom de opbrengsten niet gebruikt worden.

Je doet mee aan 4 overleggen dit jaar

Bavel-West en Bavel-Zuid krijgen elk een eigen klankbordgroep. In elke groep zit onder andere een aantal bewoners uit de diverse buurten/straten rondom de nieuwbouwlocatie. Als deelnemer in de klankbordgroep heb je dit jaar 4 keer een overleg van ongeveer 2 uur. Een overleg vraagt ook wat voorbereidingstijd om de aangeleverde informatie door te lezen. En wellicht wil je nog wat zaken doorspreken met buurtgenoten, zodat je echt namens de buurt mee kunt praten.
Als klankbordgroep neem je samen deel aan het overleg. In het overleg zitten verder mensen vanuit de gemeente en vanuit de projectontwikkelaar. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, zijn er ook deelnemers vanuit de sportverenigingen, BSO of bijvoorbeeld het Natuurplein. 
Het doel is om met betrokkenen samen de plannen door te nemen en adviezen te geven. Zo kunnen we met zoveel mogelijk zaken rekening houden.

Meld je aan om deel te nemen

Fijn als je wilt helpen bij de plannen voor Bavel. Je doet belangrijk werk, door te zorgen dat je buurt en straat een stem krijgt.
Je kunt je aanmelden via het contactformulier. Geef hierin aan wat je woonadres is en voor welke klankbordgroep je jezelf aanmeldt (zie de aanvullende informatie per project en welke vertegenwoordigers we precies zoeken). Heb je vragen, stuur een e-mail aan info@dorpsraadbavel.nl of stel je vraag via het contactformulier.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 12 april.

Aan de slag met Bavel

De klankbordgroepen zijn onderdeel van het project ‘Aan de slag met Bavel’. Als dorp werken we hierin nauw samen met de gemeente. Zo kunnen we de Gebiedsvisie voor ons dorp ook echt realiteit maken. Help je mee?

Aanvullende informatie Bavel-West

Deelname aan de klankbordgroep voor Bavel-West
Om de groepsgrootte in de overleggen werkbaar te houden, kan per straat /  aandachtsgroep 1 persoon deelnemen. We zoeken totaal 9 deelnemers:

 • 1 inwoner van elk van de volgende straten:
  o    Veenstraat
  o    Vennekes
  o    Deken dr. Dirckxweg
  o    Schoutenlaan
  o    Oude Bredaseweg
 • 1 lid van elk van de volgende aandachtsgroepen, niet afkomstig uit eerder genoemde straten, als mogelijk toekomstig bewoner:
  o    Sociaal huurder of een lid van belangenvereniging van huurders
  o    Senioren
  o    Starters
  o    CPO (bouwen als collectief van bewoners)

Als er vanuit een straat meerdere aanmeldingen zijn, dan volgt overleg over wie de straat zal vertegenwoordigen. 
Als klankbordgroep neem je samen deel aan het overleg. In het overleg zitten verder mensen vanuit de gemeente, de projectontwikkelaar, Dorpsraad Bavel, etc.

Globale planning voor woningbouw Bavel-West

De planning kan uiteraard nog veranderen door bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Globale planning voor woningbouw Bavel-West

In 2024

Klankbordgroepen en haalbaarheidsonderzoek 

In 2025

Ontwerpfase van de plannen

Eind 2025

Officiële vaststelling van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)

In 2026

Bouwrijp maken van de bouwlocatie

In 2027

Bouwrijp maken van de bouwlocatie

Aanvullende informatie Bavel-Zuid

Deelname aan de klankbordgroep voor Bavel-Zuid
Om de groepsgrootte in de overleggen werkbaar te houden, kan per straat /  aandachtsgroep 1 persoon deelnemen. We zoeken totaal 8 deelnemers:

 • 1 inwoner van elk van de volgende straten:
  •    direct omwonende uit de Bavelse Hei 
  •    direct omwonende(n) uit de Roosbergseweg 
  •    direct omwonende uit de Woestenbergseweg 
  •    direct omwonende uit de Gilzeweg 
 • 1 lid van elk van de volgende aandachtsgroepen, niet afkomstig uit eerder genoemde straten, als mogelijk toekomstig bewoner:
  •    mogelijk toekomstig sociaal huurder en/of lid huurdersbelangenvereniging
  •    mogelijk toekomstig bewoner (senior)
  •    mogelijk toekomstig bewoner (starter)
  •    mogelijk toekomstig (vertegenwoordiger van) een CPO

Als er vanuit een straat meerdere aanmeldingen zijn, dan volgt overleg over wie de straat zal vertegenwoordigen. 
Als klankbordgroep neem je samen deel aan het overleg. In het overleg zitten verder mensen vanuit de gemeente, de projectontwikkelaar, Dorpsraad Bavel, enzovoort.

Globale planning voor woningbouw Bavel-Zuid

Deze planning kan uiteraard nog veranderen door bezwaar- en beroepsprocedures.

planning

2024

Haalbaarheidsonderzoek

2025

Haalbaarheidsbesluit en bij positief besluit werken aan de ontwerpfase (omgevingsplan)

2026

Vaststellen omgevingsplan (voormalig bestemmingsplan)

2027/2028

Afhankelijk van gekozen fasering kan in 2027 bouwrijp worden gemaakt en vanaf 2028 worden gebouwd